• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Excel w oświacie. Jak go wykorzystać do optymalizacji wydatków oświatowych?

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w oświacie. 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca możliwości wykorzystania arkusza Excel w oświacie - do analizy danych finansowych, wydatków, raportów subwencyjnych i wysokości środków własnych, zaangażowanych w realizację zadań oświatowych. Wskazane zostaną także możliwości wykorzystania tego narzędzia do kalkulacji kosztów organizacji poszczególnych placówek oświatowych, czy też łączenia danych finansowych z niefinansowymi dla potrzeb planowania strategicznego wydatków oświatowych w samorządzie.

Uczestnicy szkolenia powinni znać co najmniej podstawy obsługi arkusza Excel.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • optymalizacja wydatków związanych z oświatą przy zastosowaniu arkusza Excel,
 • rozwinięcie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel w rozwiązywaniu problemów oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów w oświacie,
 • szkolenie zorganizowane jest w formie warsztatu online. Poszczególne ćwiczenia będą realizowane z wykorzystaniem danych oświatowych, w tym danych SIO, danych z arkuszy organizacji szkół, danych z Rb oraz danych subwencyjnych,
 • po szkoleniu, modele na nim wykorzystane, wraz z krótkimi instrukcjami, zostaną przekazane uczestnikom.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przypomnienie podstaw Excela. Komórka. Zamrażanie komórek. Suma. Średnia.
 2. Praca na filtrach. Sumy częściowe. Wykorzystanie w dużych bazach danych.
 3. Funkcja „Jeżeli". Wykorzystanie w porównaniu raportów subwencyjnych o różnych datach wygenerowania.
 4. Tworzenie tabel przestawnych. Wykorzystanie w analizie budżetu.
 5. Sumy warunków. Wykorzystanie w tworzeniu zestawień subwencyjnych na podstawie raportów szczegółowych. Porównanie arkusza organizacji z raportem subwencyjnym.
 6. Łączenie baz danych po kluczach. Wyszukiwanie w bazach danych. Łączenie danych finansowych z niefinansowymi dla potrzeb tworzenia strategii.
 7. Podział subwencji między szkoły i placówki oraz zestawienie go z danymi z planów finansowych. Środki własne samorządu. Podstawowe i użyteczne statystyki finansowe.
 8. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za oświatę, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 lutego 2024 r.