• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowa emerytura nauczycielska, nagroda specjalna i inne zmiany prawa oświatowego dotyczące zatrudniania i wynagradzania nauczycieli

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z zatrudnianiem i wynagrodzeniami pracowników oświaty w kontekście zmian w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem emerytury nauczycielskiej. Przedstawiane na szkoleniu zagadnienia poparte zostaną praktycznymi przykładami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy najnowsze zmiany prawne związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem nauczycieli.

Przedstawimy istotne kwestie związane m.in. z:

 • nową emeryturą nauczycielską, w tym warunki nabycia i sposób obliczenia,
 • zmianami w świadczeniach kompensacyjnych,
 • nowymi zasadami ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • zmienionymi zasadami zatrudniania nauczycieli emerytowanych na czas określony.

Przeanalizujemy praktyczne i problematyczne aspekty innych zmian w prawie oświatowym, których znajomość jest konieczna do prawidłowej realizacji zadań pracodawcy oraz osoby realizującej zadania kadrowo-płacowe.

Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk, specjalizujący się w prawie pracy, w tym szczególnie w oświacie, uczestniczący w postępowaniach sądowych dotyczących sporów pracowniczych, wysoko oceniany podczas szkoleń za jasny i trafny przekaz oraz rozległą wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad i uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie wdrożenia w życie zmian w prawie oświatowym na poziomie organu prowadzącego i szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.
 • Aktualizacja wiedzy w zakresie emerytur nauczycielskich i świadczeń kompensacyjnych dzięki poznaniu nowych i zmienionych przepisów w tym zakresie i ich praktycznego znaczenia.
 • Analiza zmian w ocenie pracy, awansie zawodowym, limicie godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych, ustalaniu składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły, w zakresie tworzenia zespołów szkół, czy ustalania dodatkowej lokalizacji w celu prowadzenia zajęć w szkołach średnich w roku szkolnym 2023/2024.
 • Omówienie wyłączenia dodatku za warunki pracy z minimalnego wynagrodzenia oraz skutków prawnych tego wyłączenia w jednostkach oświatowych.
 • Wyjaśnienie wątpliwości związanych z prawidłowym dokumentowaniem i rozliczeniem zadania związanego z wypłatą nagrody specjalnej.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wyjaśnienia wątpliwości związanych z tematyką zajęć podczas szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

 

 1. Zmiany w ocenie pracy nauczycieli i awansie zawodowym nauczycieli.
 2. Nowe zasady zatrudniania:
  • zatrudnianie nauczycieli emerytowanych na czas określony.
  • nowa wysokość odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.
 3. Nowa emerytura nauczycielska:
  • warunki nabycia,
  • sposób obliczenia,
  • zawieszenie emerytury,
  • emerytura a świadczenie kompensacyjne,
  • od kiedy można korzystać z nowych uprawnień?
  • zmiany w nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
 4. Zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych:
  • w jakich placówkach?
  • tryb postępowania.
 5. Zmiany w prawie oświatowym:
  • nowe zasady w ustalaniu składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły,
  • zmiany w zakresie tworzenia zespołów szkół,
  • dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć w szkołach średnich w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Nagroda specjalna dla nauczycieli:
  • przesłanki uzyskania prawa do nagrody,
  • wysokość nagrody,
  • inne przypadki.
 7. Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę:
  • wyłączenie dodatku za warunki pracy z minimalnego wynagrodzenia,
  • skutki prawne tego wyłączenia w jednostkach oświatowych.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych, ZEAS-ów i CUW-ów, realizujący zadania z zakresu obsługi kadrowej nauczycieli, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m. in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2023 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.