• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli prawidłowo przygotować arkusz organizacyjny szkoły po nowelizacji przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Jak co roku wchodzimy w okres, kiedy placówki oświatowe przymierzają się do przygotowania swoich arkuszy organizacyjnych. To najważniejszy dokument okołobudżetowy, który bezpośrenio przekłada się na wydatki szkół. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego nauczą się Państwo tworzyć projekty organizacji pracy szkół i prawidłowo układać zadania, tak aby były one zgodne z przyjętymi przez samorząd priorytetami i zatwierdzonym planem finansowym placówki. Prawidłowe zrozumienie i czytanie arkusza pozwoli Państwu ułożyć go w sposób optymalny, eliminując zbędne wydatki. Zwrócimy także Państwa uwagę na najczęściej kontrolowane przez RIO elementy arkusza. Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przykładowe projekty organizacyjne dla różnych typów szkół i przedszkola, które będą mogli wykorzystać przy tworzeniu arkuszy własnych jednostek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szczegółowe omówienie przepisów i terminów obowiązujących przy przygotowaniu arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 • Nabycie umiejętności ułożenia zadań w arkuszu tak, aby było to optymalne i oszczędne, zgodne z planem rekrutacji i z zatwierdzonym planem finansowym placówki.
 • Omówienie obszarów ryzyka w arkuszu i najczęstszych przykładów nieoptymalnego planowania organizacji roku szkolnego.
 • Prezentacja przykładowych standardów w zatrudnieniu administracji i obsługi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Założenia prawne na rok szkolny 2024/2025 - o czym należy bezwzględnie pamiętać przy konstrukcji arkuszy?
 2. Czytanie organizacji szkolnej. Harmonogram „odwrócony”.
 3. Opinie a zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych:
 • czy dyrektorom wolno polecić dokonanie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach rady pedagogicznej, związków zawodowych i kuratora oświaty?
 • czy kurator może dyrektorom wydać polecenie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach rady pedagogicznej i związków zawodowych i czy mamy wtedy do czynienia ze zmianą arkusza, czy tylko korektą?
 • czym jest zmiana arkusza organizacyjnego w świetle obowiązujących przepisów?
 •  „skuteczne” zatwierdzanie arkusza przez organ prowadzący, czyli jak osiągnąć cel bez nadmiernej ingerencji w kompetencje dyrektora?
 1. Warsztaty - na arkuszu z danego typu jednostki będziemy układać zadania, by było:
 •  zgodnie z przyjętymi przez samorząd priorytetami,
 • zgodnie z przyjętym planem rekrutacji,
 • zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły/placówki,
 • zgodnie z przepisami (omówimy wszystko to, co w arkuszu być powinno),
 • zgodnie z zasadami kontroli zarządczej,
 • optymalnie i oszczędnie.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - jak zaplanować, by nie „przewrócić” budżetu?
 2. Czego w arkuszu szukać będzie organ prowadzący, czyli jak te dokumenty powinny być analizowane, by zostały dostrzeżone i wyeliminowane wszystkie zbędne wydatki? Uprawnienia samorządu.
 3. Obszary ryzyka w arkuszu - omówienie.
 4. Planowanie etatów administracji i obsługi - przykładowe standaryzowanie.
 5. Dlaczego arkuszami i statutami mogą się zainteresować RIO i czego tam będą szukały?
 6. Wzory przykładowych arkuszy organizacyjnych, dla tych którzy nie pracują na zakupionych elektronicznych arkuszach różnych firm.
 7. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele organów prowadzących – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, kierownicy i pracownicy wydziałów i referatów oświaty, CUW-ów

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 475 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 lutego 2024 r.