• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Abc rozliczania dojazdów uczniów do szkół – warsztaty dla początkujących

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rozliczanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w bieżącym roku szkolnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z rozliczaniem kosztów dotyczących dojazdu uczniów do placówek oświatowych. Podczas szkolenia poruszymy tematy takie jak zasady prowadzenia rozliczeń, umowy na zwrot kosztów przewozu oraz pułapki prawne, które mogą się z nimi wiązać. Uwagę poświęcimy zastosowaniu wzoru z art. 39a Prawa oświatowego. Przeanalizujemy również najnowsze orzecznictwo NSA oraz WSA w kontekście nieprawidłowości w rozliczeniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie zasad rozliczania dojazdów: Uczestnik nauczy się, jak prawidłowo rozliczać dojazdy dziecka, korzystającego ze środków komunikacji publicznej i innych form transportu.
 • Poznanie procedur zwrotu kosztów przewozu: Na szkoleniu przedstawimy zasady i procedury dotyczące zwrotu kosztów przewozu, zarówno w ramach gminy, jak i między gminami.
 • Znajomość przepisów prawnych: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych, w tym art. 39a Prawa Oświatowego.
 • Analiza praktycznych przykładów i orzecznictwa, które omówimy bazując na najnowszych orzeczeniach NSA oraz WSA.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z zasadami rozliczeń pod względem finansowo-księgowym. 
zwiń
rozwiń
Program
 1. Rozliczanie dojazdu dziecka środkami komunikacji miejskiej – zasady prowadzenia rozliczeń.
 2. Zwrot kosztów przewozu – zasady prowadzenia rozliczeń.
 3. Dojazd i zwroty kosztów dziecka z innej gminy.
 4. Dojazdy, a niepubliczna placówka.
 5. Dokumentacja – rozliczanie.
 6. Umowa na zwrot kosztów przewozu – pułapki.
 7. Zastosowanie art. 39a Prawo oświatowe – zwrot kosztów przewozu (rozliczanie wzoru).
 8. Nieprawidłowości w rozliczaniu – najnowsze orzecznictwo NSA oraz WSA.
 9. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo księgowych gmin, CUW-ów odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń kosztów dowozu uczniów do szkół, a także pracownicy merytoryczni wydziałów oświaty i zespołów prowadzących obsługę administracyjną odpowiedzialni za realizację tego zadania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 kwietnia 2024 r.