• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego skupimy się na zapoznaniu uczestników z procedurami i rozwiązaniami z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami we wspólnotach mieszkaniowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną główne założenia ustawy o własności lokali i wynikających z niej konsekwencji dla prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych. Prowadząca przedstawi wszystkie możliwe sposoby prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych. Podczas szkolenia wskazane zostaną zasady opodatkowania wspólnot w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Treści podparte będą linią orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest poruszenie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości, pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot i podanie sposobu ich rozwiązania.
• Szkolenie służy usystematyzowaniu i poszerzeniu praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych.
• Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
• Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS.
• Wspólnoty mieszkaniowe, jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.
2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali.
• Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej.
• Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
• Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali.
3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• Teoria rachunkowości – zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości.
• Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych – jednostka mikro.
• Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.
• Przykładowy plan kont wspólnot mieszkaniowych.
• Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych – dekretacja.
• Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
• Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych.
• Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych.
4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych.
• Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
• Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej.
• Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych.
5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych.
• Rozliczenie kosztów dostarczania gazu.
• Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
• Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
• Pozostałe rozliczenia – wywóz nieczystości stałych.
6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
• Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
• Wyznaczenie wysokości zaliczek.
7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych.
• Dane do opracowania planu gospodarczego.
• Sporządzanie planu gospodarczego.
• Zakres rzeczowy planu gospodarczego.
• Zmiany planu gospodarczego.
• Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych.
• Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokali.
• Tryb głosowania uchwał.
• Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości.
• Przebieg zebrania wspólnoty.
• Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu.
• Uchwały i listy do głosowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierujemy do księgowych, członków zarządów oraz administratorów wspólnot mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego, organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 czerwca 2023 r.