• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Energetyka wiatrowa w świetle najnowszych regulacji prawnych z uwzględnieniem zmian ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące efektywności energetycznej gminy, podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z OZE, termomodernizacją i planowaniem energetycznym w kontekście energetyki wiatrowej w związku z ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przeanalizowanie praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem inwestycji w energetykę wiatrową. Energetyka wiatrowa jest najbardziej efektywnym rodzajem przetwarzania energii odnawialnej na energię użyteczną. Polska posiada znakomity potencjał rozwoju tej gałęzi OZE, który będzie przedstawiony na szkoleniu. Aktualnie trwają prace nad zmianą prawa, które umożliwi w większym stopniu realizację projektów wiatrowych, stanowiących już istotny element miksu energetycznego, a realizacja jakościowych projektów stanowi i będzie stanowić istotny przyczynek do rozwoju gmin i sektora prywatnego. Podczas zajęć omówimy uwarunkowania nowych przepisów dot. lokalizacji elektrowni wiatrowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z procesem inwestycyjnym farm wiatrowych oraz identyfikacja konkretnych działań procesu inwestycyjnego farmy wiatrowej w odniesieniu do obowiązującego prawa (prawo energetyczne, OZE, zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane).
• Zdobycie wiedzy pozwalającej na przynajmniej wstępną identyfikację mocnych stron, minimalizację zagrożeń i ryzyka przy typowym projekcie wiatrowym.
• Przedstawienie analizy korzyści z realizacji projektów energetyki wiatrowej w gminach i przedsiębiorstwach.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Założenia - podstawy prawne – krajowe i unijne dokumenty strategiczne, procesy inwestycyjne. 
• Polityka energetyczna państwa, pakiet energetyczno-klimatyczny – założenia programowe do 2040 roku.
• Plan działań polityki energetycznej do roku 2040.
• Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej – Dyrektywa 2012/27/UE.
• Energetyka wiatrowa w Polsce – aktualne regulacje, proces inwestycyjny na przykładzie elektrowni produkujących energię z wiatru.
• Uwarunkowania realizacji projektów wiatrowych: ustawa 10H oraz aktualne przepisy dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych.
2. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach wiatrowych.
• Zasoby w Polsce i stan wykorzystania.
• Wykorzystanie energii wiatrowej.
• Dobre praktyki w zakresie prowadzenia inwestycji wiatrowych.
• Przykłady.
3. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy, osoby z wydziałów inwestycji, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa. Osoby i firmy, a także organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą przy realizacji takich inwestycji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu odnawialnych źródeł energii. Od początku swojej działalności zawodowej, zajmuje się efektywnym wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej w gospodarce (w tym w gminach) z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: m.in.: elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne i pompy ciepła. Jako wieloletni prezes Stowarzyszenia Nasza Olszanica oraz przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Krakowa, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Odpowiedzialny za zarządzanie projektami wiatrowymi. W latach 2020-2022 przygotował do budowy projekt lądowej Farmy Wiatrowej Kraśnik, gdzie zainstalowanych zostanie 7 turbin o mocy 24,15 MW. Szacowana roczna produkcja energii z farmy wyniesie około 79 GW, co pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną dla blisko 16 000 gospodarstw domowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 kwietnia 2023 r.