• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wykonywanie czynności Inspektora Ochrony Danych. Od prowadzenia rejestru po zgłoszenie incydentu.

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych, w kontekście praw i obowiązków Inspektora Ochrony Danych. Podczas szkolenia omówimy m.in niezbędną dokumentację, czy audyt podmiotów przetwarzających.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy praktyczne aspekty wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych określonych w art. 39 RODO. Szkolenie jest dedykowane dla osób rozpoczynających wykonywanie czynności Inspektora Ochrony Danych, zastępców Inspektora Ochrony Danych oraz pozostałych, które potrzebują ugruntowania wiedzy praktycznej w tym zakresie. Szkolenie jest ważnym elementem podniesienia kompetencji wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych. Zagadnienia omawiane podczas zajęć zostaną poparte licznymi praktycznymi przykładami z praktyki zawodowej i długoletniego doświadczenia w przedmiotowym zakresie prowadzącego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania czynności IOD w podmiocie zobowiązanym do jego wyznaczenia tj.: zapoznanie z dokumentami niezbędnymi do wykazywania się stosowaniem przepisów RODO w tym zakresem zadań wypełnianym przez Inspektora Ochrony Danych i jego zastępców.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD: tworzenie dokumentacji zarówno, umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych polityk ochrony danych oraz innej kluczowej dokumentacji w procesie wdrażania RODO, analizy procesów przetwarzania danych, analizy ryzyka.
• Poznanie zasad rzetelnego i obiektywnego przeprowadzania audyt przetwarzania oraz zdobycie umiejętność identyfikacji zagrożeń.
• Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych, który zawiera wzory dokumentów przydatnych w wykonywaniu czynności Inspektora Ochrony Danych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza środowiska działania inspektora ochrony danych.
2. Zasada rozliczalności.
3. Analiza procesów przetwarzania danych.
4. Budowanie dokumentacji ochrony danych:

• Ryzyko i plan postępowania z ryzykiem.
• Aktualizacja polityk ochrony danych jako odpowiedź na ryzyko.
5. Rejestr czynności przetwarzania, jego aktualizacja oraz bieżące prowadzenie.
6. Rejestr kategorii przetwarzania danych.
7. Inwentaryzacja podmiotów przetwarzających:

• Umowy powierzenia przetwarzania danych.
• Audytowanie podmiotów przetwarzających.
8. Współpraca z komórkami IT.
9. Planowanie pracy IOD.
10. Regulamin pracy IOD: Plan audytów. Plan szkoleń.
11. Dokumentowanie czynności IOD: Sprawdzenia. Audyty. Stanowiska.
12. Pojęcie incydentu i praca z incydentem.
13. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony Danych, Zastępcy Inspektorów Ochrony Danych. Specjaliści ochrony danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Certyfikowany trener biznesu. Certyfikowany Compliance Officer. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi zgodnie z normą PN ISO/IEC 37001:2016. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Asesor kompetencji zawodowych. Aktywny członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, wcześniej Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Trener i praktyk w ochronie danych (ok. 2500 godzin szkoleniowych), na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania ochroną danych osobowych i polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Administrator Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 grudnia 2022 r.