• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udostępnianie informacji publicznej a RODO

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy administracji publicznej, w szczególności jst, są coraz częściej zasypywani wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, a niejasność przepisów oraz liczne orzecznictwo w tym zakresie powodują problemy interpretacyjne. Proponujemy zatem Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przedstawimy kwestie dotyczące: udostępniania informacji, ponownego wykorzystywania, odmowy udostępnienia w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych. Prowadząca, doświadczony praktyk, w sposób przystępny omówi obowiązujące regulacje, przybliży zasady związane z udostępnianiem informacji publicznej w kontekście przepisów o RODO, przeanalizuje obszary problemowe. Ponadto, zwróci uwagę na niejasności i nieścisłości oraz wskaże, jak postępować w przypadku nieprawidłowości. Webinarium polecamy osobom chcącym udoskonalić wiedzę z regulacji dotyczących udostępniania informacji publicznej na gruncie przepisów o RODO, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą uzupełnić wiedzę, rozwiązać problemy i rozwiać wątpliwości, by uchronić się przed odpowiedzialnością, związaną z nieudostępnieniem informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności stosowania przepisów z zakresu tematyki szkolenia, w szczególności poznanie konkretnych problemów dotyczących informacji publicznej, wszczęcia postępowania, wniosków anonimowych, odmowy wydania decyzji.
 • Wskazanie na przykładach z ustawy i orzecznictwa czym jest informacja publiczna.
 • Przedstawienie kwestii problemowych dotyczących obszaru udostępniania informacji publicznej w kontekście przepisów o RODO.
 • Analiza przepisów i praktycznego ich zastosowania w sytuacji tj. procedowanie w przypadku braku informacji publicznej, czy informacji, która nią nie jest.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu udostępniania informacji publicznej, w szczególności dotyczącego osób, pełniących funkcje publiczne, a także w odniesieniu do RODO.
 • Podczas szkolenia zapewnimy możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem i uczestnikami.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie informacji publicznej.
2. Nośnik informacji publicznej.
3. Przedmiot informacji publicznej na gruncie art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej a ochrona danych osobowych.
4. Przykłady informacji publicznej zarówno na gruncie ustawy (katalog), jak i na gruncie orzecznictwa:

 • informacja o majątku publicznym,
 • informacja o danych publicznych,
 • informacja o dokumentach urzędowych,
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 • informacja o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
 • informacja o organach i osobach, sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • informacja o aktach postępowania administracyjnego,
 • dokumenty – kiedy są informacją publiczną, 
 • dokumenty prywatne, urzędowe, wewnętrzne, robocze,
 • umowy jako informacja publiczna,
 • dostęp do posiedzeń organów, pochodzących z wyboru, sesje rad, posiedzenia komisji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, IODO, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, pełnomocnicy do spraw otwartości danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i jasny przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl

do 25 października 2022 r.