• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Bezpieczeństwo informacji. Narzędzia i strategie efektywnego zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w organizacji. Wyróżnia się ono kilkoma kluczowymi cechami, które stanowią powody, dla których warto wziąć w nim udział:
• będzie dostosowane do najnowszych przepisów i zmian prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wzięcie udziału w nim pozwoli uczestnikom na świadome dostosowanie polityk i praktyk organizacji do obowiązujących regulacji, co jest kluczowe w kontekście utrzymania zgodności,
• unikalne merytoryczne podejście, obejmujące zarówno teorię, jak i praktyczne aspekty funkcjonowania Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Uczestnicy otrzymają narzędzia do skutecznego wdrażania i utrzymania systemu w praktyce,
• duży nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności, takich jak bezpieczna konfiguracja narzędzi pracy zdalnej, identyfikacja i reakcja na cyberzagrożenia, czy skuteczna komunikacja i współpraca zespołów na odległość,
• będzie zawierać studia przypadków i przykłady, co pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie konkretnych sytuacji i skuteczne dostosowanie wiedzy do realnych wyzwań.
Podsumowując, udział w proponowanych zajęciach dostarczy uczestnikom aktualną wiedzę, praktyczne umiejętności i możliwość skorzystania z doświadczenia eksperta, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.
Uczestnicy otrzymają gotowe szablony dokumentów związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), takie jak: polityka bezpieczeństwa, procedury czy formularze zgłaszania incydentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej umiejętności wdrażania i utrzymywania SZBI,
• Zapoznanie się z podstawami analizy i ocena ryzyka,
• Umiejętność zarządzanie incydentami bezpieczeństwa,
• Rozwinięcie postaw proaktywnego bezpieczeństwa,
• Zrozumienie i umiejętność identyfikacji zagrożeń,
• Nauczenie się bezpiecznej konfiguracji narzędzia pracy zdalnej,
• Poznanie zasad szyfrowania i ochrony danych oraz zarządzania dostępem do nich.
Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na pytania:
• Jak efektywnie wdrażać System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?
• Jak identyfikować i minimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji?
• Jak skutecznie zarządzać incydentami bezpieczeństwa?
• Jak utrzymać zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Bezpieczeństwo informacji – wprowadzenie:
• Podstawowe zagrożenia,
• Technik ochrony,
• Zasad zarządzania ryzykiem.
2. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
• Polityka bezpieczeństwa informacji,
• Instrukcje dotyczące obsługi systemów i narzędzi,
• Deklaracje poufności,
• Dokumentacja audytowa
3. System BPM (Business Process Management).
4. Zasady zgłaszania zdarzeń związanych z przetwarzaniem informacji.
5. Zakres obowiązków wynikających z zapisów SZBI:
• Świadomość bezpieczeństwa informacji,
• Zarządzanie dostępem,
• Zabezpieczenia techniczne,
• Zarządzanie incydentami,
• Audyt bezpieczeństwa.
6. Sposoby podnoszenia świadomości pracowników.
7. Bezpieczeństwo przetwarzanych informacji – formy monitoringu pracowników.
8. Podstawy analizy i oceny ryzyka.
9. Praca zdalna a bezpieczeństwo informacji.
10. Bezpieczeństwo obszaru przetwarzania i stanowiska pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• dyrektorzy, menedżerowie i liderzy organizacji odpowiedzialni za podejmowanie decyzji strategicznych związanych z bezpieczeństwem informacji,
• osoby odpowiedzialne za projektowanie, wdrażanie i utrzymanie SZBI w organizacji, w tym administratorzy systemów bezpieczeństwa informacji,
• specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, inżynierowie IT i wszyscy pracownicy związani z obszarem technologii informatycznych,
• specjaliści ds. zasobów ludzkich, którzy są zaangażowani w kształtowanie polityk dotyczących pracy zdalnej, w tym kwestii bezpieczeństwa informacji,
• osoby wykonujące zadania operacyjne na co dzień, które pracują zdalnie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Informatyk, doświadczony specjalista IT z ponad 10-letnim stażem, stale doskonalącym się w obszarze Ochrony Informacji oraz Cyberbezpieczeństwa. Obecnie pełni funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Informacji w PKP gdzie odpowiada za zarządzanie systemami i procesami Ochrony Informacji oraz Cyberbezpieczeństwa. Wcześniej przez 2 lata pracował jako Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT w jednej z większych firm farmaceutycznych w Polsce. Pracował również m.in. w jednej z spółek Orlenu, Urzędzie Miasta Torunia oraz w prywatnej firmie produkcyjnej. Jego ścieżka zawodowa obejmuje również stanowiska informatyczne, dzięki którym zdobył wszechstronne doświadczenie obejmujące obszar Cyberbezpieczeństwa, administrowania systemami oraz zarządzania sieciami informatycznymi. Ukończył szereg kursów, w tym certyfikatów ISO 27001, ISO 27032 oraz Microsoft Azure Fundamentals, MS 20410, MS 20411 oraz zdobyłem certyfikat Cisco CCNA. Jego wykształcenie obejmuje studia magisterskie Informatyki na Politechnice Lubelskiej, studia podyplomowe na kierunku Pedagogika na WSZiA w Zamościu oraz studia podyplomowe z zakresu Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Zasobów Informacyjnych na WSB w Toruniu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2024 r.