• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowe sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Jednostki Sektora Finansów Publicznych mają coroczny obowiązek sporządzania informacji o stanie mienienia. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy zagadnienia wynikające z tego obowiązku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zagadnień pozwalających na prawidłowe sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.
• Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego sporządzenia informacji o stanie mienia zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, prowadzonymi ewidencjami, rejestrami i posiadanymi danymi.
• Zapoznanie z przedstawionymi i omówionymi praktycznymi przykładami prawidłowego zebrania i odpowiedniego przedstawienia informacji o stanie mienia JST.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna wymogu sporządzania informacji o stanie mienia – omówienie przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Niezbędne dane umieszczane w informacji o stanie mienia dotyczące:

a. Przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
b. Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności:
• Ograniczonych prawach rzeczowych.
• Użytkowaniu wieczystym.
• Wierzytelnościach.
• Udziałach w spółkach, akcjach.
• Posiadania.
c. Zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
d. Dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
e. Innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
3. Ramy czasowe sporządzania informacji o stanie mienia.
4. Rola prawidłowego ewidencjonowania nieruchomości w sporządzaniu informacji o stanie mienia.
5. Współpraca między ewidencją środków trwałych a ewidencją nieruchomości zasobu jako podstawa do prawidłowego sporządzenia informacji o stanie mienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych zajmujący się lub uczestniczący w sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodezji – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 349 PLN netto/os.

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 659 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 7 stycznia cena wynosi 595 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.