• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości. Ocena prawidłowości wykonania operatu podczas weryfikacji jego treści przy odbiorze przez zamawiającego

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Warszawy, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Operaty Szacunkowe będące bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia Gospodarki Nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podmioty, które odbierają zlecone wcześniej rzeczoznawcom majątkowym do wykonania operaty szacunkowe zobowiązane są według aktualnego orzecznictwa NSA sprawdzać odbierane operaty szacunkowe w bardzo dużym zakresie, a często tego nie robią, bo albo o tym nie wiedzą albo ich wiedza jest za mała, aby dokonać prawidłowego odbioru operatów. Prawidłowa weryfikacja sporządzonego operatu szacunkowego to gwarancja dobrze określonej wartość nieruchomości, co pozwala wykorzystać to prawidłowo w obrocie prawnym, naliczyć opłaty, określić wysokość odszkodowań, ograniczyć ilość odwołań od wycen, itp. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których celem jest uzyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej prawidłowości wykonania operatu szacunkowego do różnych celów wyceny oraz takiego, który umożliwi prawidłowy odbiór operatu szacunkowego przez Zamawiającego i wprowadzenie go do obrotu prawnego po weryfikacji treści w zakresie wymaganej od Zamawiającego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podczas zajęć omówiona zostanie weryfikacja treści operatu przy odbiorze w wymaganym od Zamawiającego zakresie.
• Uczestnicy będą mieli możliwość dyskusji na temat błędów popełnianych przy sporządzaniu operatów.
• W trakcie szkolenia dokładnie omówiony zostanie wymagany zakres weryfikacji przy odbiorze operatu szacunkowego przez Zamawiającego i najczęściej popełniane błędy przez rzeczoznawców majątkowych przy sporządzaniu wyceny.
• Dodatkowo uczestnicy szkolenia, którzy przyjadą na stacjonarne szkolenie do Warszawy będą mogli przedstawić swoje przykładowe problemy ustnie lub pokazać w przywiezionych przez siebie operatach celem ich omówienia. Operaty te nie mogą jednak zawierać żadnych danych osobowych ani adresów identyfikujących osoby i nieruchomości opisywane w operacie. Nie będzie to jednak (bo nie może być, patrz: ustawa o gospodarce nieruchomościami) opiniowanie operatu, tylko omówienie problemów z wyceną celem prawidłowego odbioru operatu szacunkowego na przykładach.

zwiń
rozwiń
Program

Część I
Prawidłowość wykonania operatu szacunkowego
zgodnego z celem wyceny, potwierdzanie aktualności i aktualizacja operatu, konieczność stosowania standardów zawodowych i standardów wyceny w wycenie nieruchomości.
Część II
Weryfikacja treści operatu szacunkowego w wymaganym od Zamawiającego zakresie przy odbiorze operatu (przedmiot, zakres i cel wyceny, podstawy opracowania operatu szacunkowego, źródła danych merytorycznych, daty istotne dla określenia wartości nieruchomości, opis stanu nieruchomości, przeznaczenie wycenianej nieruchomości, sposób wyceny, wybór podejścia, metody i techniki wyceny, wskazanie rodzaju określonej wartości, analiza i charakterystyka rynku nieruchomości, określenie wartości nieruchomości, wynik końcowy z uzasadnieniem, klauzule i ustalenia dodatkowe, załączniki do operatu) oraz najczęściej popełniane błędy przez rzeczoznawców majątkowych przy sporządzaniu wyceny.
Część III
Możliwość przekazania operatu szacunkowego do zaopiniowania przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.
Cześć IV
Odpowiedzi na pytania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników JST i administracji rządowej, którzy zajmują się gospodarką nieruchomościami, zlecają, a w szczególności odbierają wykonane przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe dotyczące wycen nieruchomości, gdyż na organie spoczywa obowiązek oceny operatu szacunkowego, jako dowodu w sprawie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Rzeczoznawca majątkowy, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - zespołu egzaminującego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych od 2008 r., wykładowca z zakresu wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, trener prowadzący szkolenia od wielu lat, członek Lubelskiego Klubu Biznesu uhonorowany w 2019 r. za długoletni wkład w rozwój lubelskiego rynku nieruchomości, właściciel Biura Obsługi Rynku Nieruchomości z siedzibą w Lublinie, praktyk z 27– letnim doświadczeniem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 649 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 12 listopada cena wynosi 585 PLN netto/os.
Online:
Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 319 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.