Zarządcze i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności instytucji kultury

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom instytucji kultury szkolenie, którego przedmiotem będą najistotniejsze zagadnienia prawne i organizacyjne ich dotyczące.

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) stała się jednym z najważniejszych działań objętych odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy przy tym pamiętać, iż każde nieprawidłowe działania ze strony jednostki sektora finansów publicznych grożą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, zasady efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów publicznych z omówieniem wzorcowej dokumentacji i sposobów jej tworzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) stała się jednym z najważniejszych działań objętych odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy przy tym pamiętać, iż każde nieprawidłowe działania ze strony jednostki sektora finansów publicznych grożą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, zasady efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów publicznych z omówieniem wzorcowej dokumentacji i sposobów jej tworzenia.

zwiń
rozwiń
Program

I. INSTYTUCJE KULTURY PO ZMIANACH PRZEPISÓW – wybrane zagadnienia:

 1. Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
 2. Regulamin organizacyjny, jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.
 3. Rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury – odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.
 4. Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń – KONTROLE NIK i RIO.
 5. Regulamin wynagradzania – szczegółowe omówienie zasad zatrudniania i ustalania wynagrodzenia – nie warunki, ale prawa dotyczące pracy i płacy pracowników instytucji kultury.

II. KONTROLA ZARZĄDCZA W INSTYTUCJACH KULTURY:

 1. Kontrola zarządcza – pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – instytucjach kultury.
 2. Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.
 3. Obszary kontroli zarządczej.
 4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

  · dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,

  · sprawność nadzoru,

  · ciągłość działalności,

  · ochrona zasobów,

  · szczegółowe mechanizmy kontroli.

 5. Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia – zagadnienia praktyczne.
 6. Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień – ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.
 7. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji):

  · identyfikacja ryzyka,

  · analiza ryzyka,

  · reakcja na ryzyko.

 8. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, głowni księgowi, pracownicy gmin, miast, powiatów, województw nadzorujący funkcjonowanie instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (Wydawnictwo C.H.BECK-2019), 2021 r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 lipca 2022 r.