• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych NGO w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w proponowanym szkoleniu wyjaśni trudne kwestie dotyczące przeprowadzania rozliczania i kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozwoli też na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania w tym zakresie. Prowadzący - uznany ekspert w prezentowanej dziedzinie, omówi także sposób postępowania przez samorząd przy kontroli i zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:
• Czy istnieje obowiązek składania faktur wraz ze sprawozdaniem końcowym? Na jakiej podstawie zatwierdzić sprawozdanie pod kątem finansowym?
• Co należy zrobić w przypadku kiedy organizacja odwoła się od decyzji o częściowym zwrocie dotacji?
• Co zrobić jeśli organizacja złożyła sprawozdanie, podpisały się osoby upoważnione a nie ma materiałów potwierdzających realizacje zadania a organizacja chce zwrócić dotację?
• Sprawozdanie złożone na niewłaściwym wzorze formularza. Czy są z tego tytułu jakieś konsekwencje?
• Co w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego realizowała zadanie do 31 grudnia, a złożyła sprawozdanie z realizacji tego zadania 31 stycznia, czyli dzień po terminie?
• Kiedy należy żądać zwrotu dotacji udzielonej przez samorząd terytorialny organizacjom w trybie uodppiow?
• Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja zadań w 2023 roku:
• Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- zasady prawidłowego ponoszenia wydatków,
- przesunięcia środków między pozycjami kosztorysu,
- zmiany w zakresie realizowanego zadania,
- dokumentowanie wydatków, działań i rezultatów,
- rozliczanie rezultatów zadania i działania w przypadku niepełnego osiągnięcia rezultatów,
- sprawozdawczość i rozliczenie dotacji (czynności po stronie urzędu i terminy).
• Tryb uproszczony - małe granty.
2. Kontrola dotacji:
• Czy każde zadanie powinno być kontrolowane?
• Jakie elementy zadania podlegają kontroli?
• Procedura kontroli - czy wymagane są jakieś dokumenty.
• Stwierdzenie nieprawidłowości i protokół z kontroli.
• Procedura zwrotu dotacji.
3. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST, sekretarze oraz przedstawiciele ngo.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 marca 2023 r.