Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr umów zawieranych przez JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie nowego zagadnienia w jsfp, a dotyczącego rejestru umów, który od 1 lipca 2022 r. ma być prowadzony przez jednostki sektora publicznego na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych. Podczas zajęć zapoznanym uczestników z zasadami prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych w powiązaniu z zagadnieniami z otoczenia regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej i RODO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie i poznanie podstaw prawnych prowadzenia rejestru.
• Omówienie i wskazanie treści rejestru umów.
• Analiza rejestru umów na tle dostępu do informacji publicznej.
• Wskazanie i poznanie ograniczeń w zakresie udostępniania informacji w rejestrze ze względu na prywatność, ochronę danych osobowych, tajemnice.
• Zdobycie wiedzy o zakresie publikowanych informacji.

zwiń
rozwiń
Program

1.  Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – podstawy prawne funkcjonowania.
2. Rejestr umów a procedury dostępu do informacji publicznej.
3. Treść rejestru umów.
4. Dostęp do rejestru umów a ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych.
5. Prowadzenie rejestru umów na tle zasad przetwarzania danych osobowych.
6. Jak przygotować się do zapewniania dostępu do informacji zawartych w rejestrze umów w kontekście obowiązków wynikających z RODO.
7. Prowadzenie rejestru umów w kontekście przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
8. Odpowiedzialność na tle przepisów dotyczących prowadzenia rejestru umów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, inspektorzy ochrony danych osobowych, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”, Wolters Kluwer 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 12 maja 2022 r.