Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ustawa o dostępności cyfrowej rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie obsługi klienta.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówimy zagadnienia i przedstawimy zasady dotyczące obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi barierami w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Omówimy kluczowe metody komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami oraz przypomnimy zasady savoir vivre w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów prawa dotyczącego komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
• Podniesienie kompetencji w obszarze barier w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami; poznanie najważniejszych metod komunikacji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
• Poznanie podstawy savoir vivre w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie barier i metod komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
• Poznanie nowych technologii używanych w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Najczęstsze mity w komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.
2. Przepisy prawa dotyczące komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
3. Bariery komunikacyjne osób ze szczególnymi potrzebami:
• Osoby z niepełnosprawnością wzroku.
• Osoby z niepełnosprawnością słuchu.
• Inne niepełnosprawności.
4. Metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami:
• Osoby z niepełnosprawnościami wzroku.
• Osoby z niepełnosprawnościami słuchu.
• Osoby ze spektrum autyzmu.
• Inne niepełnosprawnościami.
5. Czym jest ETR i jak tworzyć tekst łatwy do czytania i rozumienia.
6. Warsztaty z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
7. Pytania i podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, administracji państwowej i samorządowej, koordynatorzy dostępności, osoby zajmujące się obsługą klienta, osoby wdrażające projekty unijne, oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. dostępności, Trener kompetencji miękkich z wieloletnim doświadczeniem. Zrealizował 1500 h szkoleń dla pracowników administracji publicznej dotyczącej projektowania uniwersalnego, dostępności architektonicznej i zagadnień związanych z niepełnosprawnością (szkolenia stacjonarne i on-line). Ponadto przeprowadził ponad 500 audytów dostępności w instytucjach publicznych oraz przygotował ponad 300 raportów z dostępności architektonicznych dla administracji państwowej, samorządowej oraz uczelni wyższych. Ekspert wiodący z zakresu dostępności w projektach realizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Realizował projekty ds. dostępności na zlecenie MSWiA, Ministerstwa Cyfryzacji i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie; Doradca w sprawach dostępności urzędów administracji samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  3 czerwca 2022 r.