Decyzja administracyjna w postępowaniu administracyjnym a decyzja administracyjna ograniczająca prawo do informacji publicznej

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego w zakresie wydawania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których celem jest nabycie umiejętności opracowania decyzji administracyjnej ograniczającej prawo do uzyskania informacji publicznej. Uczestnik podczas części warsztatowej uzyska praktyczną wiedzę jak przygotować decyzję ograniczająca prawo do informacji publicznej, ale przede wszystkim omówiona zostanie podstawa ograniczenia prawa do informacji i wskazana zostanie argumentacja, jaką w praktyce można wykorzystać pisząc uzasadnienie do decyzji. Program ma charakter autorski, prowadząca prowadziła badania w zakresie realizacji prawa do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym. Autorka jest praktykiem w przedmiotowym zakresie współpracując na stałe z samorządem terytorialnym, co pozwala na stałą analizę przedmiotowego zagadnienia oraz bieżącą analizę linii orzeczniczej. Zajęcia dedykowane są dla osób, które chcą nabyć praktycznej wiedzy nt. ograniczenia prawa do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu ograniczenia prawa do informacji publicznej i konstruowanie decyzji odmawiającej prawa do informacji publicznej. Uczestnicy nauczą się, zaktualizują swoją wiedzę jak stworzyć decyzję administracyjną ograniczającą prawo do informacji publicznej i jakiej użyć argumentacji w przedmiotowym zakresie. Pozyskają konkretną argumentacje opartą o aktualną linie orzeczniczą.
• Podczas części warsztatowej omówimy konkretne przypadki decyzji i uzasadnień do tych decyzji. Podczas części warsztatowej uczestnicy będą mogli zapytać, a także omówić wnioski jakie do nich wpłynęły i nad jakimi aktualnie pracują, a także jakiej użyć argumentacji w uzasadnieniu do decyzji.
• Uczestnicy otrzymają poza prezentacją szkoleniową wzór decyzji odmawiającej prawa do informacji publicznej.
• Uczestnicy szkolenia mogą przedyskutować w trakcie zajęć aktualne wnioski, jakie wpłynęły do nich w celu konsultacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp - podmiot i przedmiot informacji publicznej.
2. Informacja prosta, a informacja.
3. Ograniczenie prawa do informacji publicznej: prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy i inne przesłanki określone przez orzecznictwo.
4. Pojęcie decyzji administracyjnej.
5. Elementy składowe decyzji administracyjnej.
6. Decyzja administracyjna ograniczająca prawo do informacji publicznej.
7. Elementy decyzji administracyjnej ograniczająca prawo do informacji publicznej.
8. Uzasadnienie do decyzji administracyjnej ograniczająca prawo do informacji publicznej.
9. Część warsztatowa – przygotowanie uzasadnienia do wybranych przypadków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy merytoryczni instytucji publicznych, którzy są zobowiązani do wydawania decyzji administracyjnych i udostępniania informacji publicznej. Każdy pracownik merytoryczny, rozpatrujący wnioski w trybie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Ukończyła studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, a także w praktyce przeprowadziła kilkanaście audytów m.in. w zakresie dotyczącej zadania audytowego z informacji publicznej. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie doradztwa prawnego, ochrony danych osobowych. Autorka książki pt. Informacja publiczna w jednostkach sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 września 2022 r.