Zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk PIP, MRPiT oraz UODO

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z najnowszych zmian w prawie pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

W okresie stanu epidemii wprowadzono wiele regulacji prawnych, które mają na celu z jednej strony skuteczne przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, z drugiej strony ułatwić funkcjonowanie zakładów pracy w tym trudnym dla pracodawców okresie. W aspekcie omawianych zagadnień szkolenie podzielone jest na trzy części.

W pierwszej części trener omówi bieżące problemy w zakresie stosowania w urzędach oraz jednostkach organizacyjnych pracy zdalnej. Jej obowiązkowe stosowanie zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy.

Celem drugiej części szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej w zakresie zmian dotyczących obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy. W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca zobowiązany jest wdrożyć rozwiązania, które mają na celu ograniczenie możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2 na terenie zakładu pracy. Obowiązki te dotyczą zarówno informowania pracowników o zagrożeniach, jak i skutecznego przeciwdziałania tej transmisji poprzez m.in. zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom. Podczas szkolenia omówione zostaną rozwiązania, które w świetle obowiązujących przepisów powinny być wdrożone w zakładzie pracy oraz zmiany w przepisach, skutkujące ograniczeniem w realizacji niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp.

W trzeciej części omówione zostaną bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. Omówione zostaną nie tylko coroczne zmiany, jak wzrost płaty minimalnej, ale również te istotne dotyczące umów o dzieło oraz świadczeń w razie odosobnienia pracownika. Trener przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zdobycie wiedzy w zakresie zmian w przepisach prawa pracy, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone;
 • wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu instytucji pracy zdalnej;
 • omówienie zmian dotyczących obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy;
 • poznanie aktualnych stanowisk urzędów w zakresie omawianej tematyki;
 • poznanie dobrych praktyk w zakresie zmian;
 • możliwość konsultacji z trenerem bieżących problemów w zakresie omawianej tematyki.
zwiń
rozwiń
Program

I. Praca zdalna w praktyce.

 • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej u pracodawcy.
 • Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
 • Obligatoryjność powierzenia pracy zdalnej pracownikom urzędów oraz jednostek organizacyjnych.
 • Dopuszczalność świadczenia pracy zdalnej na kwarantannie i w okresie pozostawania w izolacji.
 • Pracownicza lista obecności a praca zdalna.
 • Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
 • Praca zdalna a prawo pracownika do ryczałtu za jazdy lokalne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują tematyką prawa pracy i zatrudnienia niepracowniczego, w szczególności pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych i kadra kierownicza.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 290 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 marca 2021 r.