• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 14 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których w sposób kompleksowy przedstawimy zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianie zasad odpisów przy emerytowanych nauczycielach i zmniejszeniu kwoty wolnej od podatku z 2.000 na 1.000 zł. Omówimy aktualne trudności dotyczące funkcjonowania i rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeanalizujemy kwestie dotyczące komisji socjalnej. Zaprezentujemy regulamin ZFŚS ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów, takich jak wzrost odpisu na ZFŚS, zmiana zasad odpisów przy emerytowanych nauczycielach, zmniejszenie kwoty wolnej od podatku z 2.000 na 1.000 zł.
  • Omówienie aktualnych przepisów prawnych wraz z nowym wyrokiem SN z lutego 2024 r. dotyczącym uwzględniania emerytów.
  • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS.
  • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w zakresie ZFŚS od 2024 r.:
a. Wysokość odpisu obowiązująca w 2024 r. – ZMIANA KWOT od 01/01/2024; 
b. Zasady wyliczenia odpisu za 2024 r.;
c. Uchwała SN z 21.02.2024 dotycząca rozliczania emerytów – skutki praktyczne uznania, że emeryt jest objęty odpisem w zakładzie pracy tam gdzie przeszedł na emeryturę;
d. Podstawa wyliczenia odpisu dla emerytowanych nauczycieli – zmiana zasad;
e. Zasady dokonywania odpisów od pracujących emerytów nauczycieli – czy należy zrobić odpis dwa razy czy tylko raz? Co ze świadczeniem w takim przypadku dla takiej osoby?
f. Kwota wolna od podatku – 2.000zł. czy 1.000 zł.?
2. Kryterium dochodowe ustalane w 2024 r.:
a. Kwota 500+ czy 800+? Inne świadczenia socjalne wprowadzone w 2023 r., w tym NOWY dodatek węglowy a obliczanie dochodu;
b. Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
c. Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych.
3. Aktualne problemy dotyczące ZFŚS:
a. Interpretacje dotyczące zwolnienia dla dzieci i młodzieży z tytułu kolonii, obozów, zimowisk, wczasów;
b. Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
c. Osoby korzystające z NOWYCH ulg: emeryci niepobierający emerytury, dzieci 4+, powracający z zagranicy a świadczenia z ZFŚS;
d. Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku;
e. Wczasy pod gruszą dla emerytów należących do ZFŚS;
f. Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS;
g. Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
h. Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT. Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT - kwoty, przesłanki, stosowanie.
4. Komisja socjalna:
a. Czy decyzje Komisji są wiążące?
b. Sposób funkcjonowania – regulamin odbywania posiedzeń Komisji. Czy jest obowiązkowa? Kto wchodzi w skład Komisji?
c. Komisja Socjalna a związki zawodowe – wzajemne relacje.
5. Regulamin ZFŚS: Podstawowe zapisy. Możliwe wydatkowanie. Najczęściej pojawiające się błędy. Regulamin a Ustawa o ZFŚS. Zmiany Regulaminu.
6. Dyskusja z uczestnikami.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, księgowości, osoby zajmujące się Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 14 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 lipca 2024 r.