Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na przełomie 2021/2022 w praktyce. Spotkanie dla osób zaawansowanych i praktyków

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas webinarium dowiedzą się Państwo m.in.: o najważniejszych bieżących informacjach dotyczących działalności socjalnej pracodawców tj. jakie są możliwości pracodawców a potrzeby pracowników również w perspektywie 2022 roku. Ponad to nasz ekspert przedstawi szczególne regulacje socjalne dla niektórych pracodawców w ustawie antycovidowej, prawidłowe naliczenie odpisu podstawowego na ZFŚS na 2021 r. i jego wysokość 2022 r. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej oraz z czym jest związana egzekucja komornicza ze świadczeń socjalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie prawidłowego stosowania ustawowych zasad prowadzenia działalności socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb socjalnych pracowników i emerytów w trudnych czasach oraz zasad prawidłowego wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tle praktyki zakładowej - z uwzględnieniem specyfiki pracodawców budżetowych.

zwiń
rozwiń
Program

I. Aktualności socjalne:
1. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2022 r. 
2. Wysokość limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych w 2022 r.
3. Prawidłowe wykonanie korekty odpisu podstawowego na ZFŚS i stanu funduszu w 2021 r..
4. Możliwości i zasady udzielania pomocy przedświątecznej z ZFŚS. Wątpliwości dotyczące zakresu i wysokości przyznawanych świadczeń przed świętami. 
5. Przepisy antycovidowe w działalności socjalnej.
6. Obowiązek dokonania corocznego przeglądu danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej. Zasady przetwarzania danych osobowych – RODO.
7. Udzielanie pomocy materialnej (tzw. zapomóg) z ZFŚS. Rodzaje i zasady - skutki podatkowe i składkowe. 
8. Problem potwierdzania, dokumentowania i weryfikowania oświadczeń w działalności socjalnej. 
9. Najbardziej miarodajne metody ustalania sytuacji socjalnej.
10. Prowadzenie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych. 
11. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z ZFŚS pracowników i emerytów. Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń.
12. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
13. Status i uprawnienia komisji socjalnych.
14. Organizacja i prowadzenie działalności socjalnej za pomocą platform elektronicznych.
15. Zagadnienia szczegółowe.
II. Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji:
1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego. 
2. Mali pracodawcy  - prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych. 
3. Antycovidowe i ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczeń urlopowych.
4. Wczasy „pod gruszą” a świadczenie urlopowe.
5. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
6. Prawne możliwości łączenia funduszów – wspólna działalność socjalna.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do pracodawców w szczególności tzw. sfery budżetowej – praktyków reprezentujących służby kadrowo-płacowe organizujące i rozliczające działalność socjalną, związków zawodowych i reprezentantów załogi, tzw. komisji socjalnych uczestniczących w stanowieniu i realizacji zakładowego prawa socjalnego (regulaminu ZFŚS) oraz do administratorów ZFŚS i pracodawców państwowych, rządowych, samorządowych odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów o ZFŚS i efektywne wykorzystywanie środków socjalnych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 30 lat szkoleniowiec z zakresu ZFŚS. Współautorka ustawy o ZFŚS. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z w/w tematu. Od wielu lat główny specjalista w Ministerstwie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 14 grudnia 2021 r.