• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ubezpieczenia ZUS oraz zasiłki

Potwierdzone

W przypadku zgłoszenia do 17 maja 2024 r. cena wynosi 399  zł netto.

Serdecznie zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom działów kadr i płac szkolenie, którego przedmiotem będą zasiłki z ubezpieczenia społecznego, a więc zasiłki macierzyńskie i chorobowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których w sposób kompleksowy omówimy problematyke z zakresu ubezpieczeń i zasiłków. Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Wskażemy najczęściej występujące nieprawidłowości i popłeniane błędy, przez co pomożemy w Państwa codziennej pracy. Zaprezentujemy właściwe rozwiązania i trudności występujące w zakresie rozliczeń z akładem Ubezpieczeń Społecznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie umiejętności w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w świetle obowiązujących przepisów.
 • Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak rozwiązać trudności dotyczące rozliczeń z ZUS oraz jak uchronić się przed nimi w przyszłości.
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2023 roku – podstawy prawne.
 2. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy:
  1. Zasady ustalania i wypłaty.
  2. Okres wyczekiwania. Okres zasiłkowy.
  3. Wysokość świadczenia.
 3. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty.
 4. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i możliwości ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego:
  1. Uproszczone zasady podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom.
  2. Warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
  3. Krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia.
  4. Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem.
 5. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego:
  1. Okres przez który świadczenie przysługuje.
  2. Wysokość świadczenia.
  3. Podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji.
 6. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych:
  1. Katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.
  2. Zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi.
 7. Zasiłek macierzyński:
  1. NOWOŚĆ w zakresie zasiłku macierzyńskiego – implementacja unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady.
  2. Ogólne prawo do zasiłku i okres przysługiwania.
  3. Wysokość zasiłku. Obliczenie podstawy wymiaru.
  4. Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku.
 8. Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania.
 9. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA.
 10. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
 11. Pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kard i płac odpowiedzialni za naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, pracownicy działów księgowości dokonujący rozliczeń z ZUSem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 17 maja 2024 r. cena wynosi 399  zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 czerwca 2024 r.