• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dedykowanym pracownikom wydziałów kadr z zakresu zasad sporządzania i wydawania świadectwa pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Ze świadectwem pracy, jednym z dokumentów wchodzących w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej, potwierdzającym okres pozostawania w stosunku pracy oraz nabyte w tym czasie uprawnienia, wiąże się cały szereg wątpliwości, które mogą pojawić się w codziennej pracy osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W związku z tym zapraszamy na szkolenie, podczas którego odpowiemy na wiele najczęściej pojawiających się pytań dotyczących świadectwa pracy oraz pokażemy jak rozstrzygnąć szereg problemów praktycznych związanych z tym dokumentem. Szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem.
 • Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w zakresie wydania świadectwa pracy, m.in. treści, terminów, korygowania jego zapisów, przechowywania.
 • Uzyskanie odpowiedzi na ponad 40 pytań problemowych związanych ze świadectwem pracy.
 • Regulacje prawne, dotyczące tematyki szkolenia zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Czy można wydać świadectwo przed dniem ustania stosunku pracy?
 2. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy? 
 3. Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
 4. W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
 5. Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
 6. W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy, wydane pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wydał to świadectwo pracy?
 7. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
 8. Jakie czynności należy podjąć w przypadku wypłacenia odprawy rentowej/emerytalnej w pewien czas po wydaniu świadectwa pracy, w którym o niej nie wspomniano?
 9. Czy w świadectwie pracy należy wskazać informację o rodzaju umowy o pracę?
 10. Jak prawidłowo zawrzeć w świadectwie pracy informację o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze?
 11. Czy w przypadku rozwiązania jednej z równoczesnych umów o pracę należy w świadectwie pracy poczynić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
 12. Jak prawidłowo zawrzeć zapis o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym i wypłaceniu ekwiwalentu?
 13. Czy w świadectwie pracy należy wykazać okres służby przygotowawczej?
 14. Jak powinien wyglądać duplikat/odpis świadectwa pracy?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową instytucji publicznych i przedsiębiorstw, jak również wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2023 r.