Specjalista ds. kadr w jednostce samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące samorządowego prawa pracy, szczególnie polecamy je pracownikom działów kadr.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie dwudniowego szkolenia trener zaprezentuje zagadnienia z obszaru samorządowego prawa pracy, których znajomość pozwoli samodzielnie realizować obowiązki pracownika ds. kadr. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę „krok po kroku” w zakresie procedury związanej z nawiązaniem oraz ustaniem stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowej pragmatyki pracowniczej. Trener zwróci szczególną uwagę na zasady poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy. Zostanie również przedstawiona informacja m.in. w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych, wypełniania świadectwa pracy w poszczególnych punktach, prowadzenia ewidencji czasu pracy. Na szkoleniu przedstawione zostaną najczęściej popełniane przez pracodawców uchybienia w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy;
 • zaprezentowanie właściwego sposobu ewidencjonowania czasu pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy;
 • poznanie najbardziej istotnych zagadnień w pracy kadrowca;
 • zarekomendowanie prawidłowych rozwiązań przy wątpliwościach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy;
 • możliwość skonsultowania z trenerem problematycznych zagadnień.
zwiń
rozwiń
Program

1. Stosunek pracy w samorządzie:

 • Samorządowa pragmatyka pracownicza – istotne odrębności przyjęte przez ustawodawcę w zakresie stosunku pracy samorządowców w porównaniu z „kodeksowym” pracownikiem oraz ich praktyczne znaczenie.
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy w samorządzie: umowa o pracę, wybór, powołanie. Okres trwania stosunku pracy, kategorie pracowników, wymagania formalne.

2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

 • Zasady prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 • Wymagania niezbędne i dodatkowe na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Awans wewnętrzny jako szczególna forma obsadzania stanowisk.
 • Definicja wolnego stanowiska urzędniczego w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Nawiązanie stosunku pracy z sekretarzem po zmianach.

3. Obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracownika samorządowego przy nawiązaniu stosunku pracy:

 • Dokumenty, których może żądać pracodawca w związku z nawiązaniem stosunku pracy.
 • Umowa o pracę – omówienie jej rodzajów, prawidłowa treść aktu kreującego stosunek pracy – najczęściej stwierdzane uchybienia w trakcie kontroli.
 • Specyfika zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas określony – dopuszczalne limity ich zawierania oraz wyjątki mające zastosowanie w samorządzie.
 • Kontynuowanie dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika.
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – termin przekazania i prawidłowa treść.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień stosują lub będą stosować przepisy prawa pracy w szczególności pracownicy działów kadr, personalnych, prawno-organizacyjnych, kierownicy nadzorujących pracę podległych pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 499 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 kwietnia 2021 r.