• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenia pracowników w zakresie podatku PIT, ubezpieczeń społecznych, ZFŚS, umów cywilnoprawnych i podróży służbowych w 2023 roku

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania rozliczeń pracowników z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których przedstawimy najbardziej bieżące i kłopotliwe kwestie dotyczące rozliczeń pracowników w zakresie podatku PIT, ubezpieczeń społecznych, ZFŚS, umów cywilnoprawnych i podróży służbowych w 2023 r. Dzięki zajęciom poznają Państwo uregulowania prawne i podatkowe będącą podstawą rozliczeń pracowników. Zajęcia charakteryzują się praktycznym podejściem do trudności i są w dużej mierze oparte na zasadzie: trudność - rozwiązanie trudności. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny ze szczególnym podkreśleniem zmian. Jeśli do dnia zajęć nastąpią kolejne zmiany, zostaną one również uwzględnione podczas realizacji Webinarium.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie ze zmianami w zakresie rozliczeń pracowników obowiązującymi od 2023 r.: nowym drukiem PIT-2, zmianą diet z tytułu podróży służbowych, zmianą stawki za 1 km przebiegu pojazdu, ryczałtem i ekwiwalentem za wykorzystanie prywatnego sprzętu.
  • Omówienie aktualnych trudności w zakresie rozliczania podróży służbowych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Zaprezentowanie zasad rozliczeń pracowników pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
  • Przedstawienie projektowanych uregulowań w zakresie work-life balance oraz skrócenia czasu pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Nowy druk PIT-2 obowiązujący od 2023 r. Problemy i zasady wypełniania:
• Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 – kiedy i jak stosować?
• Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e; 
• Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko;
• Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych;
• Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy;
• Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
• Rezygnacja z ulgi dla młodych;
• Rezygnacja z kosztów podatkowych;
• Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość?
• Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku;
• Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować?
2. Zmiany w zakresie rozliczeń pracowników:
• Zmiana diet z tytułu podróży służbowych;
• Zmiana stawki za 1 km przebiegu pojazdu;
• Podróż służbowa a jazdy lokalne;
• Zwolnienie z ZUS i PIT świadczeń z tytułu podróży służbowych;
• Aktualne problemy związane z rozliczaniem podróży służbowych: badania lekarskie, polecenie wyjazdu służbowego i rozliczenie, kontrole PIP;
• Praca zdalna a ryczałt i ekwiwalent za wykorzystanie prywatnego sprzętu – NOWOŚĆ w rozliczeniach od kwietnia 2023 r.;
• Zasady wyliczania ryczałtu i ekwiwalentu: różnice w rozliczeniach, co brać pod uwagę, problemy praktyczne;
• Projektowane uregulowania work-life balance;
• Skrócenie czasu pracy – na jakim etapie są prace?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów działów kadr i płac, księgowości, osoby zajmujące się rozliczaniem pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2023 r.