• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom działów kadr i płac, którego przedmiotem będą potrącenia z wynagrodzeń.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których w sposób kompleksowy omówimy zagadnienia dotyczące rozliczania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych. Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Wskażemy najczęściej występujące nieprawidłowości i popełniane błędy, przez co pomożemy w Państwa codziennej pracy. Zaprezentujemy właściwe rozwiązania trudności występujących w zakresie rozliczania potrąceń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z przepisami regulującymi kwestie rozliczania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych.
  • Podniesienie umiejętności w zakresie rozliczania potrąceń.
  • Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek, jak rozwiązać trudności dotyczące rozliczania potrąceń oraz jak uchronić się przed nimi w przyszłości.
  • Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:
a. bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników, 
b. system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę, 
c. rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę ,
d. przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia,
e. potrącenia obowiązkowe a dobrowolne.
2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę:
a. zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy,
b. potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia, 
c. egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę,
d. wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej, ograniczonej egzekucji i wolne, 
e. elementy zajęcia z wynagrodzenia za pracę,
f. zestawienie składników wynagrodzeń.
3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę:
a. Kategorie, 
b. podstawa dokonania potrąceń,
c. maksymalna dopuszczalna kwota, 
d. kwoty wolne, 
e. ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”, 
f. kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników od 2023 roku,
g. faktyczna możliwa kwota potrącenia,
h. potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kard i płac, księgowości, wszystkie osoby zajmujące się wynagrodzeniami pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 września 2023 r.