Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w sesji szkoleniowej mają możliwość zapoznania się z:
• obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu,
• najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.
Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Porgram sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Jaka obowiązuje kwota wolna od podatku?
2. Jaka obowiązuje kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy?
3. Jaka obowiązuje skala podatkowa?
4. Wobec kogo można stosować kwotę zmniejszającą podatek?
5. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów?
6. Jakie skutki wnosi brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy?
7. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu?
8. Czy pracownik może zrezygnować z „ulgi dla klasy średniej”? W jakiej formie pracownik powinien dokonać odwołania „ulgi dla klasy średniej”?
9. Czy pracownik może wrócić do stosowania ulgi?
10. Jak „ulga dla klasy średniej” wpływa na naliczenie wynagrodzenia dla pracownika?
11. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z zastosowaniem ulgi (przychód w przedziale 5.701 zł – 8.549 zł?
12. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem w przedziale 8.549 zł – 11.141 zł?
13. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem powyżej 11.141 zł?
14. Czy przy wypłacie zasiłku finansowanego przez ZUS można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
15. Czy przy wypłacie świadczeń niepodlegających opodatkowaniu można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
16. Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
17. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, gdy pracownik rozlicza się łącznie z małżonkiem?
18. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który skorzysta z ulgi dla seniorów?
19. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który powrócił z zagranicy?
20. Jak naliczyć zaliczkę na podatek dla osób, które mają co najmniej 4 dzieci?
21. Jak skorzystać z ulgi z tytułu opłacania składek na rzecz związków zawodowych?
22. Od kiedy należy przestać stosowania ulg dla pracownika/zleceniobiorcy?
23. Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku dwóch wypłat w jednym miesiącu?
24. Jakie zmiany obowiązują przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów zleceniobiorców?
25. Czy zleceniobiorca może zawnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy?
26. Jak rozliczyć wynagrodzenia pracownika, z którym zawarto umowę zlecenia?
27. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który ma kilka wypłat w jednym miesiącu?
28. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg dla pracowników/zleceniobiorców?
29. Do jakiego US należy przekazywać PIT?

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 319 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 17 stycznia 2022 r.