Praca zdalna w praktyce Pracodawcy samorządowego oraz nowe uprawnienia związane z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki, jako aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy

Miejsce
Warszawa
Termin
30 sierpnia 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
519 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia hybrydowe.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

W trakcie spotkania porozmawiamy miedzy innymi o:
• W jakich przypadkach dopuszczalne będzie polecenie pracy zdalnej pracownikowi?
• Czy inicjatorem wykonywania pracy zdalnej będzie mógł być pracownik?
• Czy pracodawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej?
• Założeniach zmian do kodeksu pracy dot. wdrożenia dwóch dyrektyw UE.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej
1. W jakich przypadkach dopuszczalne będzie polecenie pracy zdalnej pracownikowi?
2. Czy polecenie pracy zdalnej będzie mogło być jednostronną czynnością pracodawcy?
3. Czy inicjatorem wykonywania pracy zdalnej będzie mógł być pracownik?
4. Czy pracodawca związany będzie wnioskiem pracownika o wykonywanie pracy zdalnej?
5. W jakim miejscu dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej?
6. Czy praca zdalna będzie mogła być wykonywana w innym miejscu niż miejsce zamieszkania pracownika?
7. Czy konieczne będzie precyzowanie miejsca świadczenia pracy zdalnej?
8. Czy dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż ustalone do świadczenia pracy zdalnej? Czy to miejsce będzie mogło być dowolnie zmieniane?
9. Wymogi formalne i dokumentowanie zlecania pracownikowi pracy zdalnej.
10. Obowiązki pracodawcy w zakresie pomocy technicznej pracownikowi, który świadczy pracę zdalnie.
11. Czy pracodawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej?
12. W jaki sposób ustalana będzie wysokość kosztów, które ponosił będzie pracownik w związku ze świadczeniem pracy zdalnej?
13. Czy dopuszczalna będzie kontrola pracownika świadczącego pracę zdalnie?
14. Czy pracodawca będzie miał dodatkowe obowiązki organizacyjne w związku z dopuszczeniem świadczenia pracy zdalnej?
15. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w związku ze świadczeniem pracy zdalnej.
16. Wypadek przy świadczeniu pracy zdalnej. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w takiej sytuacji.
17. Praktyczny wymiar zmian przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej dla pracodawców samorządowych wobec realizowania przez pracodawców zadań publicznych wobec obywateli.
II. Założenia zmian Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw jako następstwo wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw:
1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105).
2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79):  
•   Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy.
• Czy ww. obowiązek dotyczył będzie również umowy zawieranej na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika?
• Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy wymusza wypowiedzenie umowy o prace pracownika zastępowanego?
• Wymogi formalne dokonywanego wypowiedzenia – analiza orzecznictwa sądowego w zakresie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę wymogi formalne konsultacji związkowej – przykłady pism w ramach korespondencji z organizacjami związkowymi.
• Zmiana zakresu informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia i sankcje za jej nieprzekazanie albo nieprzekazanie jej aktualizacji.
• Czy dopuszczalne będzie ogólne formułowanie informacji zawieranych w ww. dokumencie?
• w jaki sposób projektowane wydłużenie urlopu rodzicielskiego przełoży się na korzystanie przez pracowników pracodawców samorządowych z uprawnień związanych z rodzicielstwem? Czy wpłynie na organizację pracy?  
• dodatkowe zwolnienie od pracy z zachowaniem połowy wynagrodzenia jego wymiar i okoliczności, w których możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia, termin wnioskowania o udzielenie zwolnienia.
• Gdzie przechowywana będzie dokumentacja dotycząca udzielenia ww. zwolnienia?
• W jaki sposób ustalane będzie wysokość wynagrodzenia za ww. dni zwolnienia?
•  Urlop opiekuńczy jego wymiar i okoliczności, w których możliwe będzie skorzystanie z urlopu, konieczność dokumentowania okoliczności stanowiących uzasadnienie udzielenia urlopu – wątpliwości praktyczne związane z ochroną danych osobowych.
• Rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę.
• Czy pracodawca będzie mógł odmówić uwzględniania wniosku w tym zakresie – przykłady sytuacji i uzasadnienia decyzji pracodawcy.
• Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego wskazanych dyrektyw.
III. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Warszawa
AS BUD

As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe; al. Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa.

Koordynatorzy
Marcin Wielgus
Informacje dodatkowe

Hybrydowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym AS-BUD Centrum Konferencyjne Al. Jerozolimskie 81 w Warszawie oraz online.

Koszt udziału w spotkaniu stacjonarnym wynosi 519 PLN dla osoby niezrzeszonej (319 zł w spotkaniu online) w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 23 sierpnia 2022 r.