• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praca zdalna. Jak przygotować regulamin pracy zdalnej zgodnie z zapowiadanymi zmianami. Warsztat

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie praca zdalna, jej organizowanie i wykonywanie, a także komunikacja i zarządzanie czasem przy tej formie wykonywania pracy w kontekście uregulowań Kodeksu Pracy i planowanych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego webinarium zostanie zaprezentowane podsumowanie zasad pracy zdalnej, które wypracowano dotąd w praktyce podczas 2 lat epidemii. Nie poprzestaniemy jednak na tym, ponieważ rzeczywistość prawna szybko się zmienia. Uczestnicy ponadto poznają różnice pomiędzy dotychczasowymi „antycovidowymi” regulacjami pracy zdalnej, a zapowiadanymi w rządowym projekcie. Należy zauważyć, że projektowane zmiany będą mogły być stosowane nie tylko podczas epidemii, ale również na co dzień. Rząd opracował projekt zmian, które mają na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy nowego i bardzo rozbudowanego rozdziału na temat pracy zdalnej. Projekt (druk sejmowy nr 2335) został skierowany do Sejmu RP 7 czerwca 2022 r. i jest tam nadal procedowany. Dużo wskazuje na to, że jeszcze w tym roku wejdą w życie nowe regulacje pracy zdalnej, do których trzeba będzie dostosować obowiązujące już w wielu jednostkach regulaminy pracy zdalnej. Warto przygotować się na zmiany wcześniej, bo według projektu nowe regulaminy pracy zdalnej trzeba będzie wprowadzić w ciągu 2 tygodni od wejścia w życie nowych przepisów. Na zakończenie warsztatu uczestnicy popracują wspólnie z trenerem na przykładowym regulaminie pracy zdalnej, który uwzględnia projektowane zmiany.
Uwaga! Treść szkolenia zostanie dostosowana do najnowszych, aktualnych na dzień realizacji Webinarium, przepisów prawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zwięzłe omówienie najważniejszych zasad pracy zdalnej w świetle aktualnie obowiązujących przepisów antycovidowych.
  • Zaznajomienie uczestników z projektowanymi zmianami w postaci nowego rozdziału w Kodeksie pracy, ze wskazaniem najważniejszych różnic względem dotychczasowych zasad. Rządowy projekt jest od czerwca br. procedowany w parlamencie.
  • Wspólna praca na przykładowym regulaminie pracy zdalnej, uwzględniając zapowiadane zmiany prawne.
  • Lepsza organizacja pracy zdalnej w jednostce.
  • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
  • Uaktualnienie wiedzy prawnej w czasie dynamicznych nowelizacji i zapowiedzi dalszych zmian.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obecne zasady pracy zdalnej – podsumowanie, co wiemy po 2 latach epidemii?
a. powierzanie pracy zdalnej i dokumentacja pracy zdalnej,
b. monitoring e-mail i inne dozwolone sposoby kontroli pracy zdalnej, postępowanie w razie wypadku przy pracy zdalnej,
c. praktyczne porady, jak chronić dane osobowe i inne informacje.
2. Projekt dodania rozdziału o pracy zdalnej do Kodeksu pracy (projekt z 7.06.2022, druk nr 2335):
a. nowy podział pracy zdalnej:
• praca zdalna w pełnym wymiarze czasu pracy,
• praca zdalna hybrydowa/naprzemienna, praca zdalna okazjonalna, praca na wniosek a polecona w stanie nadzwyczajnym.
b. wykonywanie pracy zdalnej:
• podstawa pracy: umowa, porozumienie czy regulamin, kiedy praca zdalna jest dozwolona,
• sposób porozumiewania się pracownika zdalnego i pracodawcy, 
• określenie formy i miejsca świadczenia pracy zdalnej, wymagane oświadczenia pracownika i inna dokumentacja kadrowa,
• czy jest możliwe cofnięcie polecenia pracy zdalnej,
• praca zdalna rodziców wychowujących dzieci lub opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny,
• zwrot kosztów dla pracownika za świadczenie pracy zdalnej,
• kontrola pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej – zakres i warunki,
• ocena ryzyka zawodowego i kto odpowiada za bhp w sytuacji pracy zdalnej.
3. Wspólna praca na przykładowym regulaminie pracy zdalnej: omówienie przedstawionych regulacji z projektu na przykładowym regulaminie pracy zdalnej oraz wskazanie i omówienie błędnych praktyk.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, osoby zajmujące się obsługą kadrową nie tylko w JST ale również przedsiębiorstw, spółek i instytucji, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, publicysta, trener nauki, legislator, społecznik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na codzień szkoli i współpracuje z samorządami, ludźmi nauki i kultury oraz działaczami NGO. Prowadzi swoją kancelarię prawną i wspiera prawnie samorządy, naukowców, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada 2022 r.