Podatek PIT za 2022 rok i planowane zmiany w tym zakresie od 2023 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i płac oraz pracownikom działów finansów i księgowości, dotyczące podatku dochodowego PIT za 2022 rok.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których kompleksowo omówimy zmiany w rozliczaniu podatku PIT przez pracodawców za 2022 r. i planowane zmiany obowiązujące od 2023 r. Na zajęciach przedstawimy praktyczne problemy związane ze zmianami w zakresie rozliczania podatku PIT. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie uregulowań prawnych i podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.
  • Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających prawidłowe rozliczanie podatku PIT.
  • Omówienie nowego formularza PIT – 11 oraz przedstawienie pozostałych druków składanych za 2022 r.
  • Przedstawienie nowego druku PIT-2, który zacznie obowiązywać od 2023 r.
  • Omówienie rozliczenia rocznego za 2022 r. składanego w 2023 r. w kontekście zasad rozliczenia Polskim Ładem.
  • Zajęcia charakteryzują się praktycznym podejściem do trudności i są w dużej mierze oparte na zasadzie: trudność - rozwiązanie trudności.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie nowego formularza PIT – 11 w odniesieniu do zmian wprowadzonych Polskim Ładem:
• Rozliczenie osób w wieku powyżej 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety).
• Emeryci korzystający ze zwolnienia z opodatkowania.
• Ukończenie wieku emerytalnego w 2022 r. a wypełnienie formularza PIT-11.
• Nowe ulgi obowiązujące od 2022 r.: ulga dla powracających z zagranicy, ulga 4+ a PIT-11.
• Wykazywanie zasiłku macierzyńskiego dla osób korzystających z ulg podatkowych.
• Składka zdrowotna wykazywana w PIT-11 – zasady wypełniania.
• Składka członkowska wpłacana na rzecz związków zawodowych a dane w PIT-11.
• Składka na rzecz związków zawodowych opłacana przez pracownika – czy wykazujemy w PIT-11?
• Wypełnianie druku dla niektórych grup podatników, w tym dla obywateli z Ukrainy, zleceniobiorców.
2. Pozostałe druki składane za 2022 r.:
• IFT-1R oraz IFT-3R – w jakich przypadkach druk jest składany?
• Zeznania roczne: PIT-4R i PIT-8R – wykazywanie danych.
• Wynagrodzenie płatnika – wykazywanie w drukach rozliczeniowych z uwzględnieniem zmiany wysokości od lipca 2022 r.
• Formularz ORD-W dla kogo?
• Załączniki do zeznań.
• Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych.
• Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 grudnia 2022 r.