Planowane zmiany kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Cele i korzyści sesji:
• poznanie planowanych zmian w Kodeksie pracy,
• nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania przepisów dot. pracy zdalnej,
• możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakresie prawa pracy,
• możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Praca zdalna.
• Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej.
• Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego.
• Stosowanie przepisów dot. telepracy w przypadku pracy zdalnej.
• Forma powierzenia pracy zdalnej.
• Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
• Obligatoryjność/fakultatywność powierzenia pracy zdalnej.
• Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu.
• Domaganie się przez pracownika świadczenia pracy w trybie zdalnym.
• Praca zdalna a potwierdzanie obecności w pracy.
• Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
• Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
• Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej.
• Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej.
• Okazjonalna praca zdalna i obowiązki z nią związane.
• Treść porozumień oraz regulaminów dot. pracy.
• Dokumentacja pracownicza właściwa dla pracy zdalnej.
II. Kontrola trzeźwości w miejscu pracy.
• Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.
• Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
• Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
• Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
• Dokumentowanie przebiegu badania.
• Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę.
• Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w aktach osobowych pracowników.
• Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie.
• Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum /w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 15 lipca 2022 r.