• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencjonowanie czasu pracy od podstaw w JST

Potwierdzone
Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na praktyczne warsztaty dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy. W trakcie tego spotkania skupimy się na omówieniu wszystkich istotnych wymogów formalnych dotyczących zarówno ewidencji czasu pracy, jak i dokumentacji z nią związanej. Przedstawimy szczegółowo, jakie zmiany w przepisach prawa pracy pojawią się w roku 2023 i jak wpłyną na prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy oraz samej ewidencji czasu pracy. Podczas Webinarium poruszymy także kwestie sankcji związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy. Zachęcamy uczestników do aktywnego udziału, aby mogli ustalić, czy prowadzona przez nich dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy, prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie istotnych przepisów prawnych dotyczących prowadzenia ewidencji czasu pracy i dokumentacji związanej z jej ewidencjonowaniem.
• Dokładne omówienie struktury i treści dokumentu ewidencji czasu pracy oraz zrozumienie praktycznego znaczenia poszczególnych wpisów.
• Zapoznanie się z różnymi sposobami prowadzenia dokumentu ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
• Wymiana praktycznych uwag, wskazówek i doświadczeń dotyczących skutecznego prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy.
• Możliwość podzielenia się doświadczeniami z zakresu kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy w zakresie omawianego tematu i omówienie najlepszych praktyk w celu uniknięcia nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne prowadzenia ewidencji czasu pracy i dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
2. Znaczenie ewidencji czasu pracy i dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. 
3. Co oznacza przechowywać dokumentację pracowniczą dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem?
4. Co oznacza postać prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy? 
5. Wymagania formalne dla elektronicznej postaci prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
6. Czy część dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy może być przechowywana w postaci papierowej, a część w postaci elektronicznej? 
7. Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych, od których wymaga się znajomości przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 października 2023 r.