• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej. Poziom podstawowy

online
Potwierdzone

17, 18, 19 stycznia 2024 r. Kurs każdego dnia w godzinach 9:00-15:00 Cena podstawowa 2.499 PLN netto/os;
Cena promocyjna 2.349 PLN netto/os. - przy zgłoszeniu do 19 grudnia 2023 r. W cenie uwzględniony jest koszt certyfikacji (egzaminu) 599 zł PLN netto.

Zapraszamy na szkolenie z Zarządzania Projektami zgodne z Metodyką PM² Komisji Europejskiej. Dowiedzą się Państwo, jak skutecznie przygotować się do zarządzania projektem i jak projekt prowadzić. Dotychczas dostęp do tej Metodyki mieli wyłącznie pracownicy Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych. Obecnie FRDL we współpracy z PM²Polska.org jest jedyną instytucją w Polsce, która oferuje możliwość przeszkolenia się w Zarządzaniu Projektami zgodnie z Metodyką PM² Komisji Europejskiej. PM² (Project Management Square)

Ważne informacje o szkoleniu

Jest to czwarta edycja kursu z Zarządzania Projektami zgodnie z Metodyką PM², do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy! Zapraszamy też na bezpłatne webinaria informacyjne dotyczące Zarządzania Projektem zgodnie z metodyką PM² 21 maja 2024 roku w godzinach 8.00 – 8.45. Weź udział w inspiracyjnym spotkaniu i dowiedz się dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji Kursu! Podczas kursu omówimy Metodykę Zarządzania Projektami PM² Komisji Europejskiej. Porozmawiamy o organizacji projektu, o fazie inicjowania, planowania, realizacji, zamykania i monitoringu projektu. Poruszymy kwestię planów, rejestrów i sposobów zarządzania w projekcie. Omówimy m.in. zarządzanie zmianą, jakością, ryzykiem czy komunikacją. Przedstawione zostaną także narzędzia i techniki projektowe ułatwiające prawidłową realizację projektu. Odbędą się także ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę i uczące praktycznego jej wykorzystania. Uczestnicy usłyszą też o zwinnym zarządzaniu projektem. Ostatniego dnia w ramach kursu zapewniamy możliwość odbycia egzaminu i uzyskania certyfikatu z zakresu Zarządzania Projektem zgodnie z Metodyką PM² Komisji Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz podstawową wiedzę, niezbędną do efektywnego wykorzystania Metodyki Zarządzania Projektami PM².
• Poznasz role projektowe, ich uprawnienia i odpowiedzialności (obowiązki).
• Będziesz wiedział czego w Projekcie oczekują od ciebie przełożeni i/lub podwładni.
• Nauczysz się, jak zaplanować Projekt, jak przygotować harmonogramy, co mieści się w zakresie Projektu.
• Dowiesz się na co zwracać uwagę przygotowując dokumenty projektowe, jak je wykorzystywać i jak nimi zarządzać.
• Zobaczysz, jak w uporządkowany sposób prowadzić Projekt,
• Dowiesz się, jak zarządzać ryzykiem i jakością,
• Opanujesz terminologie i poznasz podstawowe reguły realizacji Projektu,
• Będziesz potrafił dostosować metodykę PM² do Projektu,
• Zrozumiesz, jak ważne jest dopasowanie Projektu do instytucji w której pracujesz,
• Uświadomisz sobie jak ważna jest skuteczna komunikacja w Projekcie oraz proste sposoby raportowania.

zwiń
rozwiń
Program
 • Wprowadzenie do PM²:
 1. Cele Szkolenia.
 2. Grupa Docelowa - dla kogo jest PM².
 3. Informacja o Metodyce.
 4. Dostępne Publikacje PM².
 • Zarządzanie projektami:
  1.  
 • Czym jest Projekt i dlaczego go realizujemy?
 • Wyniki, Rezultaty i Korzyści Projektowe.
  1. O zarządzaniu Projektami:
 • Dokumentacja Projektowa.
 • Biuro Wsparcia Projektów.
 • Zarządzanie Programem.
 • Zarządzanie Portfelem Projektów.
 • Projekty vs Działania operacyjne.
  1. Środowisko Projektu:
 • Organizacja Projektowa.
 • Kompetencje do Zarządzania Projektami.
 • Przegląd metodyki PM²:
  1. Świątynia PM².
  2. PM² Cykl Życia Projektu.
  3. Rozpoczynanie Faz i kluczowe Artefakty.
  4. Jaki jest PM² Projekt.
  5. Sposób myślenia PM².
  6. Dostosowanie PM².
  7. PM² i Zwinne Zarządzanie.
 • Organizacja projektu i role:
  1. Interesariusze Projektu.
  2. Organizacja Projektowa.
  3. Dokumentowanie Przypisania Odpowiedzialności.

 

 • Faza – Inicjowanie Projektu:
  1. Wniosek o Rozpoczęcie Projektu.
  2. Uzasadnienie Biznesowe.
  3. Karta Projektu.
 • Faza – Planowanie Projektu:
 1. Podręcznik Projektu.
 2. Matryca Interesariuszy Projektu.
 3. Plan Prac w Projekcie.
 4. Plan Transformacji.
 5. Plan Wdrożenia Biznesowego.
 • Faza – Realizacja Projektu:
  1. Koordynacja Projektu.
  2. Zapewnienie Jakości.
  3. Raportowanie w Projekcie.
 • Faza – Zamykanie Projektu:
  1. Raport Końcowy Projektu.
  2.  
  3. Administracyjne Zamknięcie.
 • Monitorowanie i sterowanie:
  1. Monitorowanie Wydajności.
  2. Kontrola Harmonogramu.
  3. Kontrola Kosztów.
  4. Zarządzanie Wymaganiami.
  5. Zarządzanie Interesariuszami.
  6. Zarządzanie Jakością.
  7. Zarządzanie Zagadnieniami i Decyzjami.
 1. Zarządzanie Transformacją.
 2. Zarządzanie Outsorsingiem.
 3. Zarządzanie Ryzykiem.
 • Plany i Rejestry w Projekcie (m.in.):
  1. Plan Zarządzania Zmianami w Projekcie.
  2. Plan Zarządzania Jakością, Ryzykiem, Zagadnieniami, Komunikacją.
  3. Rejestry: Zagadnień, Ryzyk, Zmian, Decyzji.
 • Narzędzi i Techniki Projektowe (m.in):
 1. Analiza PESTLE.
 2. Matryca Interesariuszy.
 3. Matryca Ryzyka.
 4. Wykres Ganta.
 5. Analiza Pareto.
 6. Szacowanie Wysiłku i Kosztu.
 7. Struktura Podziału Prac w Projekcie.
 8. Harmonogram Projektu.
 • Pierwsze kroki z PM² — Szybki start Projektu:
  1. Niezbędne minimum aby szybko rozpocząć Projekt
 • Etyka i postępowanie.
 • PM² i Agile Management (Zwinne Zarządzanie), PM² Program, PM² Portfolio:
 1. PM² i Zwinne Zarządzanie Projektem.
 2. PM² i Zarządzanie Programem.
 3. PM² i Zarządzanie Portfelem Projektów.

 

 

EGZAMIN dla uczestników odbędzie się w trakcie III dnia kursu, ok. godz. 14:00

zwiń
rozwiń
Adresaci

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli już jesteś lub będziesz:
• zobowiązany do przygotowania Projektu (dokumentacji projektowej), kierownikiem Projektu lub koordynatorem Projektu,
• członkiem zespołu projektowego lub osobą współpracującą (w dowolnej roli) przy Projekcie,
• osobą nadzorującą lub kontrolującą Projekty,
• decydentem (osobą oceniającą lub podejmującą decyzje o uruchomieniu Projektu),
• członkiem komisji wybierającej Projekty (udzielającej granty),
• reprezentantem instytucji, która stara się o dofinansowanie dla swojego Projektu.
Szkolenie jest szczególnie polecane osobom i instytucjom korzystającym ze środków UE lub innych środków zewnętrznych, z uwagi na to, że PM² stanowi oficjalną metodykę zarządzania projektami Komisji Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i konsultant z ponad 25 letnim doświadczeniem w projektach i programach w administracji rządowej i samorządowej (Gmina, Powiat, Województwo). Od 1998 roku zajmuje się projektami i programami (z Unii Europejskiej, krajowymi i międzynarodowymi). Posiada doświadczenie z zakresu współpracy przygranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej. Członek i uczestnik wielu grup roboczych, zespołów, komisji oceniających projekty, podkomitetów, komitetów sterujących i monitorujących. Ponad 12 lat doświadczenia biznesowego i 14 lat pracy w organach spółek kapitałowych. Kilkanaście lat pracy na stanowiskach kierowniczych (m.in. przez ponad 5 lat zarządzał zespołem ponad 700 pracowników).Z wykształcenia ekonomista (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył również studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu. Posiada liczne certyfikaty i uprawnienia (m.in. MoR® Certificate in Risk Management, MoP® Certificate in Portfolio Management, MSP® Certificate in Programme Management, ITIL® Certificate in IT Service Management, Scrum Master Certified (SMC®). Od kilku lat zajmuje się oficjalnymi metodykami Komisji Europejskiej: PM² Project Management Methodology, PM²-PgM - Programme Management, PM²-PPM - Portfolio Management, PM²-Agile Project Management. Jest akredytowanym trenerem metodyki PRINCE2®, PRINCE2Agile®, AgilePM® (Agile Project Management) oraz AgileBA® (Agile Business Analysis).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena podstawowa 2.499 PLN netto/os;
Cena promocyjna 2.349 PLN netto/os. - przy zgłoszeniu do 19 grudnia 2023 r. W cenie uwzględniony jest koszt certyfikacji (egzaminu) 599 zł PLN netto.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Bezpłatne webinarium informacyjne dotyczące Zarządzania Projektem zgodnie z metodyką PM², odbędzie się 9 stycznia 2024 r. od 8.00 do 8:45.