• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach EFS+ w aplikacji SOWAEFS. Szkolenie z obsługi aplikacji

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 24 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie skierowane przede wszystkim do organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i innych podmiotów, które planują skorzystać z dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) poprzez składanie wniosków w aplikacji SOWAEFS. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku przejdziemy cały proces przygotowania wniosku o dofinansowanie w aplikacji SOWAEFS. To co wyróżnia szkolenie to praca „na żywo” w aplikacji SOWAEFS 2021 nad rzeczywistym projektem, z jego opisem, wskaźnikami i budżetem. Udział w szkoleniu sprawi, że przygotowanie własnego wniosku o dofinansowanie w aplikacji SOWAEFS 2021 będzie łatwiejsze.
Zajęcia poprowadzi uznana ekspertka specjalizująca się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrująca się na osiąganiu celów projektów, która rzetelnie, konkretnie i szczegółowo przekaże wiedzę oraz odpowie na najważniejsze pytania. Opnie uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez Trenerkę:
• Metoda rysunków uproszczonych to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o zapamiętywanie treści z przedstawianego materiału.
• Profesjonalnie prowadzone szkolenie, duża wiedza prowadzącej i umiejętność jej przekazywania.
• Rzeczowo, profesjonalnie, czytelnie. Najlepsze szkolenia, w których uczestniczyłam to te prowadzone przez tą Trenerkę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 oraz EFS+ w wybranych regionach.
• Poznanie w praktyce nowych zasad horyzontalnych niezbędnych do aplikowania o środki.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym elektronicznej wersji wypracowanego w trakcie szkolenia przykładowego wniosku o dofinansowanie, który będzie mógł służyć jako źródło inspiracji i pomocy w opracowaniu własnego wniosku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przygotowanie części merytorycznej Wniosku o dofinansowanie w ramach EFS+ na przykładzie projektu.
• System elektroniczny Wniosków o dofinansowanie SOWAEFS.
• Opis projektu, grupy docelowej, problemów, barier, zasad rekrutacji.
• Opis zadań i wskaźników przewidzianych do realizacji w ramach projektu.
• Opis doświadczenia, potencjału kadrowego i technicznego Wnioskodawcy i Partnerów.
• Opis sposobu zarządzania projektem.
2. Zasady budowy budżetu projektu – analiza przypadku na przykładzie projektu.
• Budżet i uzasadnienie wydatków.
• Źródła finansowania wydatków.
• Harmonogram projektu.
3. Dodatkowe informacje, oświadczenia i załączniki.
4. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Instytucje Rynku Pracy (WUPy i PUPy).
• Uczelnie wyższe.
• Organizacje badawcze.
• Instytucje nauki i edukacji.
• Ośrodki kształcenia dorosłych.
• Administracja rządowa.
• Organizacje pozarządowe.
• Jednostki Samorządu Terytorialnego.
• Jednostki oceniające wnioski:
- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
- Ministerstwo Edukacji i Nauki.
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
- Centrum Projektów Europejskich.
- Ministerstwo Zdrowia.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
- Bank Gospodarstwa Krajowego.
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
- Urzędy Marszałkowskie w regionach, które wybrały aplikację SOWAEFS.
- Wojewódzkie Urzędy Pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych na lata 2021-2027, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 oraz w ramach FEDS 2021-2027. Jest praktyczką, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów funduszy europejskich od 2004r. Pracuje na zlecenie takich m.in. instytucji jak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”, „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 24 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 czerwca 2024 r.