Zasady konstrukcji planów finansowych jednostek budżetowych, podległych jst na 2022 rok

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Przedmiotem szkolenia, na które Państwa zapraszamy będą plany finansowe jednostek budżetowych na przyszły rok.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie zasad prawidłowego konstruowania planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok. Trener, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w samorządzie, w sposób prosty i przejrzysty wskaże jak przygotować się do opracowania planu, jak prognozować dochody i wydatki w budżecie, przypomni etapy i terminy konstrukcji planów finansowych oraz omówi kwestie, które sprawiają najwięcej trudności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

  • Uporządkuje swoją wiedzę w zakresie praktycznych zasad tworzenia planów finansowych jednostek. Pozna podstawowe zasady tworzenia planu finansowego jednostki.
  • Zrozumie, w jaki sposób funkcjonuje plan finansowy jednostki budżetowej, będzie wiedział jak go monitorować, dokonywać zmian, prowadzić prawidłową sprawozdawczość w tym zakresie.
  • Zdobędzie praktyczną wiedzę dotyczącą prawidłowego opracowania projektu planu finansowego, jego zatwierdzania i wprowadzania ewentualnych zmian.
  • Pozna zakres odpowiedzialności kierownika jednostki oraz głównego księgowego za błędy i nieprawidłowości.
  • Będzie mógł skonsultować z trenerem kwestie problemowe dotyczące tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne opracowania planów finansowych.
2. Założenia do opracowania planów finansowych na rok następny – wskaźniki, terminy.
3. Materiały do opracowania projektu planu finansowego.
4. Metody prognozowania dochodów i wydatków budżetowych.
5. Zasady opracowania planu finansowego – jego konstrukcja, etapy, terminy.
6. Zatwierdzanie planu finansowego.
7. Ustalanie zapotrzebowania na środki – harmonogram dochodów i wydatków.
8. Monitorowanie planu finansowego:

  • analiza wpływów w zakresie dochodów,
  • zaangażowanie wydatków.

9. Zmiana planu finansowego: 

  • zasady, terminy, 
  • upoważnienie do korekty planów finansowych.

10. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przekroczenie uprawnień wynikających z planów finansowych – dyscyplina finansów publicznych.
11. Sprawozdania z realizacji planu finansowego – terminy, zasady, wnioski ze sprawozdań.
12. Sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy jst, główni księgowi i księgowi w jednostkach budżetowych podległych jst, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 29 października 2021 r.