System Besti@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

System Besti@ to ważny instrument dla finansów JST. Proponujemy Państwu szkolenie przydatne z punktu widzenia zarówno sprawozdawczości budżetowej, jak i planowania, zmieniania i analizowania budżetu jednostki.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznych warsztatach on-line, podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami programu BeSTI@ w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, wprowadzania zmian w budżecie oraz przygotowywania, analizowania i ewidencjonowania Wieloletnich Planów Finansowych.
Szkolenie na charakter unikalny, gdyż oprócz wiedzy teoretycznej przekazanej przez trenera a dotyczącej samego programu BeSTi@, nacisk zostanie położony na praktyczną część warsztatową, podczas której uczestnicy będą mogli udostępniać swoje dokumenty i pracować na nich przy wsparciu wykładowcy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Praktyczne poznanie, dzięki pracy na systemie, najważniejszych funkcjonalności i możliwości systemu BeSTi@, mających na celu poprawę wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych.
• Nabycie praktycznych umiejętności odpowiedniego zastosowania systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i budżetu, poprzez możliwość pracy na własnych dokumentach.
• Omówienie aspektów konfiguracji systemu, wysyłania dokumentów, sporządzania raportów.
• Przedstawienie modułów: Komunikacja, Sprawozdania, Uchwały, WPF.
• Dodatkową korzyścią dla uczestnika będzie możliwość wcześniejszego zalogowania się przed szkoleniem w celu wskazania w jaki sposób działa platforma szkoleniowa Zoom meeting, na której odbywać się będą warsztaty.
• Prowadzący szkolenie ekspert jest członkiem ekipy, która stworzyła i nadal modernizuje system BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Program

1. Możliwości Systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i ewidencji budżetu.
2. Różne scenariusze pracy w Systemie jako narzędzia wielostanowiskowego (podział pracy):

a. BeSTi@ a SJO BeSTi@ w jednostkach podległych – różnice, wady i zalety.
b. Praca zdalna – wady i zalety.
3. Optymalna konfiguracja Systemu:
a. Uprawnienia użytkowników i role.
b. Prawa do jednostek podległych.
c. Omówienie modułu Administracja (wybrane elementy).
• Dane kontrolne.
• Słowniki systemowe.
4. Wysyłanie dokumentów.
a. Omówienie modułu „Komunikacja”.
5. Przygotowane sprawozdań budżetowych.
b. Omówienie modułu „Sprawozdania”.
c. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze.
d. Agregowanie danych.
e. Import danych z systemów zewnętrznych (pliki xml).
f. Wbudowane kreatory.
g. Weryfikacja poprawności danych.
h. Operacje hurtowe na sprawozdaniach.
i. Podglądy wydruków.
j. Operacje na tabelach ekranowych.
k. Eksport danych z BeSTii.
l. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
6. Przygotowanie i ewidencjonowanie zmian budżetu.
a. Omówienie modułu „Uchwały”.
• Słownik zadań.
• Konfiguracja szczegółowości załączników i konsekwencje wyborów.
b. Model „od szczegółu do ogółu” i model „od ogółu do szczegółu” – omówienie wariantów pracy.
c. Przygotowanie planów finansowych do projektu budżetu i uchwały budżetowej (słownik jednostek).
d. Przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej.
e. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów (automatyzacja pracy).
f. Zmiany w budżecie (uchwały i zarządzenia).
g. Import i eksport danych planistycznych.
h. Omówienie rodzajów podglądów wydruków i ich parametryzacja.
i. Operacje na tabelach ekranowych.
j. ”Korygowanie” dokumentów planistycznych – omówienie procedur.
7. Przygotowanie i ewidencjonowanie wieloletnich prognoz finansowych.
a. Omówienie modułu „WPF”.
b. Konfiguracja WPF i konsekwencje wyboru.
c. Przygotowanie WPF (projekt, uchwała, zmiany).
d. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów do tworzenia dokumentów.
e. Wykorzystanie kreatorów wewnętrznych.
f. Import i eksport danych WPF (pliki xml i Excel).
g. Podglądy wydruków i ich parametryzacja.
h. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
i. „Korygowanie” WPF – omówienie procedury sprostowania.
8. Analiza danych w BeSTii za pomocą raportów.
a. Omówienie modułu „Raporty”.
b. Działanie przykładowych raportów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy JST oraz pracownicy wydziałów finansowych JST, obsługujący w swojej pracy system BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, specjalista w zakresie Systemu BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Ważne informacje organizacyjne dla uczestników warsztatów

Komputery, na których będziecie Państwo pracować podczas warsztatów powinny być wyposażone w najnowszą wersją Bestii, podpiętą pod KOPIĘ produkcyjnej bazy danych (tą, która normalnie działa w Państwa urzędach). Po Państwa stronie (urzędu) należy przygotowanie środowiska szkoleniowego na laptopie uczestnika na bazie produkcyjnej BeSTii - takie rozwiązanie pozwoli Państwu zoptymalizować korzyści wynikające ze szkolenia poprzez lepsze przyswojenie materiału, gdyż w trakcie szkolenia będziecie Państwo patrzeć na swoje dane, swoje sprawozdania i uchwały, wykonując zadane przez prowadzącego ćwiczenia i zadania. Istotne jest też, aby była to Bestia TESTOWA z KOPIĄ bazy, gdyż często mają Państwo zainstalowane na swoich laptopach produkcyjne Bestie, na których normalnie pracujecie (szczególnie teraz, w obecnym czasie epidemii i pracy zdalnej), na takich instalacjach z oczywistych względów szkolenia i wykonywania niektórych operacji w ramach ćwiczeń przeprowadzać nie można.
Co istotne, przed szkoleniem zapewniamy możliwość połączeniu testowego z platformą szkoleniową (Zoom Meeting) w celu przekazania informacji, w jaki sposób platforma działa i jak można udostępniać swoje dokumenty podczas szkolenia, tak by podczas warsztatów 25-26 lutego móc już sprawnie pracować na systemie. Po zgłoszeniu na szkolenie, a na kilka dni przed jego realizacją otrzymacie Państwo informację o terminie połączeń testowych wraz z linkiem do połączenia testowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 770 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 20 lutego 2021 r.