Kontrola podatkowa jako skuteczne narzędzie zwiększania przychodów z podatku od nieruchomości

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie kontrola podatkowa w JST

Ważne informacje o szkoleniu

Podatek od nieruchomości jest najistotniejszym źródłem dochodów publicznoprawnych obsługiwanych przez gminne organy podatkowe. Potencjał związany z tą daniną jest tak duży, że warto zainteresować się zaawansowaną weryfikacją zgłoszeń podatkowych, która przynosi znaczące korzyści gminom podnoszącym za jej sprawą poziom szczelności podatkowej. Kontrola podatkowa jest najbardziej zaawansowanym elementem weryfikacji dokonywanych przez podatników zgłoszeń. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które obejmuje bardzo szerokie ujęcie problematyki kontrolnej. Opracowany program jest efektem wieloletniej pracy szkolącego, który koncentruje się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla procesu zaawansowanej weryfikacji opodatkowania nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szkolenie ma na celu przygotowanie do prowadzenia efektywnej i zgodnej z przepisami prawa kontroli podatkowej.
 • W ramach szkolenia omówione zostanie prowadzenie kontroli od strony teoretycznej i praktycznej, jak również przedstawione będą kierunki działania, które przynoszą największe wpływy.
zwiń
rozwiń
Program

Część pierwsza – organizacja kontroli i przygotowanie teoretyczne:

 1. Modele organizacji kontroli podatkowej:
 • mocne i słabe strony poszczególnych rozwiązań;
 • wybór odpowiedniego modelu z uwzględnieniem charakteru gminy.
 1. Rola kontroli podatkowej w uszczelnianiu poboru podatku od nieruchomości:
 • wyznaczanie i realizacja celów kontroli podatkowej.
 1. Kontrola podatkowa a inne czynności weryfikacyjne:
 • pojęcie weryfikacji oraz możliwości prawne prowadzenia jej w ramach obsługi podatku od nieruchomości;
 • znaczenie weryfikacji dla szczelności poboru podatku od nieruchomości;
 • rodzaje czynności weryfikacyjnych;
 • miejsce kontroli podatkowej pośród innych czynności weryfikacyjnych.
 1. Wymogi związane z prowadzeniem kontroli podatkowej:
 •  znaczenie ustawy z dnia 5 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej;
 • zasady prowadzenia kontroli podatkowej;
 • konsekwencje i neutralizacja nieprawidłowości proceduralnych;
 • planowanie kontroli podatkowej;
 • instytucja sprzeciwu kontrolowanego.
 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej:
 • wybór kontrolowanego;
 •  wyznaczanie zakresu kontroli podatkowej;
 • uprawnienia pracowników wynikające z upoważnienia.
 1. Zawiadamianie o zamiarze przeprowadzenia kontroli:
 • wstępne czynności kontrolne;
 • treść zawiadomienia;
 • dodatkowe informacje umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli podatkowej;
 • doręczanie.
 1. Wszczynanie kontroli podatkowej:
 • tryby wszczęcia;
 • postępowanie w razie nieobecności kontrolowanego;
 • kary porządkowe.
 1. Zbieranie materiału dowodowego:
 • oględziny nieruchomości;
 • znaczenie innych dowodów dla ustaleń kontrolnych;
 • znaczenie wezwania w sprawnym przebiegu kontroli;
 • kary porządkowe i odpowiedzialność karnoskarbowa;
 • termin zakończenia kontroli.
 1. Sporządzanie protokołu kontroli:
 • zakończenie kontroli podatkowej;
 • wymogi formalne;
 • znaczenie protokołu w niwelowaniu nieprawidłowości;
 • rozpatrywanie zastrzeżeń kontrolowanego.
 1. Wykorzystanie ustaleń kontrolnych w domiarze podatku:
 • znaczenie ustaleń kontrolnych;
 • korekta deklaracji;
 • wszczynanie postępowań;
 • tryby nadzwyczajne wzruszania decyzji ostatecznych.
 1. Sprawozdawczość:
 • wykazywanie wyników;
 • bezpośrednie skutki kontroli podatkowej;
 • pośrednie skutki kontroli podatkowej.

Część druga – praktyczne przygotowanie do zwiększania dochodów z podatku od nieruchomości w ramach kontroli podatkowej:

 1. Najistotniejsze obszary nieprawidłowości:
 • omówienie poszczególnych obszarów nieprawidłowości;
 • przykłady.
 1. Sposoby niwelowania nieprawidłowości:
 • wykorzystanie kontroli w poszczególnych obszarach nieprawidłowości;
 • przykłady;
 • organizacja podejmowanych działań;
 • pozyskiwanie informacji.
 1. Postępowanie przynoszące największe korzyści dla finansów gminy:
 • wybór podejmowanych działań z uwzględnieniem charakteru gminy;
 • przykłady.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy gminnych organów podatkowych, skierowani do prowadzenia postępowań kontrolnych, wydziałów kontroli, obsługujących wymiar podatku od nieruchomości, pracownicy zarówno z małym stażem pracy jak i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, doświadczony pracownik samorządowy w zakresie związanym z funkcjonowaniem gminnego organu podatkowego, kierownik referatu kontroli podatkowej. Na co dzień zajmuje się najtrudniejszymi sprawami. Autor ponad 60 publikacji, w tym wielu prac naukowych przydatnych w funkcjonowaniu gminnych organów podatkowych. Od wielu lat współpracuje z czasopismem „Rzeczpospolita” (dodatek „Dobra firma”), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, "Procedury Administracyjne i Podatkowe”, a także z wydawnictwem C.H Beck.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mzaowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 kwietnia 2021 r.