Gospodarka środkami trwałymi w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Zasady oraz ewidencja księgowa od podstaw

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Środki trwałe i gospodarowanie nimi w jednostkach oświatowych, to bardzo ważne zagadnienie z punktu widzenia finansów JST, a także samych szkół, przedszkoli, czy żłobków, dlatego proponujemy Państwu zajęcia poświęcone tym zagadnieniom.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące gospodarowania środkami trwałymi w placówkach oświatowych, prowadzone przez eksperta w zakresie finansów publicznych. Podczas tego szkolenia  w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie przekazana Państwu wiedza dotycząca zagadnień związanych z gospodarowaniem i ewidencją księgową środków trwałych w placówkach oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi jednostki, w tym zasad wyceny, prowadzenia ewidencji księgowej, przeklasyfikowania  oraz  przesunięć wewnętrznych w placówkach oświatowych.
 • Wskazanie właściwych zapisów dotyczących środków trwałych w polityce rachunkowości w placówkach oświatowych.
 • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania oraz możliwość wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
 • Rozwiązywanie przykładów praktycznych i omawianie kwestii problematycznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Środek trwały oraz „pozostały środek trwały”– pułapka w identyfikacji składnika majątkowego.
 2. Wyposażenie (zaszłość historyczna) a środki trwałe – konto 013 a koszty na koncie 401.
 3. Środki trwałe – obiekt inwentarzowy – pojedynczy oraz zbiorczy – jak określać obiekt?
 4. Zasady klasyfikowania składnika majątkowego do środka trwałego:
  • nabycie,
  • nieodpłatne przekazanie od jednostki macierzystej – centralne zaopatrzenie,
  • nieodpłatne przekazanie od jednostki macierzystej – poza centralnym zaopatrzeniem,
  • darowizna – nieodpłatne otrzymanie z zewnątrz.
 5. Środki trwałe i ich związek fizyczny albo formalnoprawny z wartościami niematerialnymi i prawnymi – licencje itp.
 6. Polityka rachunkowości – zapisy dotyczące środków trwałych:
  • kwota 10.000 złotych i jej funkcja,
  • składniki majątkowe do 500 złotych (może być inna kwota ) – co to jest i jaki jest skutek?
  • ujawnienie środka trwałego,
  • środki trwałe w budowie,
  • inne postanowienia mające wpływ na klasyfikację oraz ewidencję środków trwałych.
 7. Wycena – zasady w przykładach.
 8. Przeklasyfikowanie oraz przesunięcia wewnętrzne – zasady.
 9. Klasyfikacja budżetowa – zastosowanie paragrafów, w tym zagadnienie paragrafu 4210 w związku z art. 242 ustawy o finansach publicznych w jst.
 10. Teren strzeżony a środki trwałe.
 11. Zasoby biblioteczne, w tym czasopisma – zasady ewidencji oraz inwentaryzacja.
 12. Ewidencja księgowa – przykłady, w tym zastosowanie konta 840 w rozliczeniach (KSR 11 – Środki trwałe) oraz konta 013 w zależności od zapisów w polityce rachunkowości.
 13. Informacja dodatkowa za 2020r. - środki trwałe w tym zasoby biblioteczne.
 14. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych w placówkach oświatowych, jednostek obsługujące placówki oświatowe (ZEAS, CUW)  odpowiedzialni za gospodarowanie środkami trwałymi, prowadzenie rozliczeń, sporządzanie sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 3 marca 2021 r.