Ewidencja podatku VAT w JST: organ, a jednostka urząd. Praktyczne zasady rachunkowości

Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ewidencja podatku VAT stanowi spore wyzwanie dla zasadniczej części urzędów JST, również z uwagi na częste funkcjonowanie na styku dwóch ewidencji - organu i urzędu. Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze funkcjonowania podatku VAT w budżecie JST i jednostce urząd, jak również jednostkach podległych od strony księgowań i rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych i kwestii problemowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę dotyczącą różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w JST i jej jednostkach podległych.
• Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania procesu centralizacji VAT w JST.
• Dowiesz się, czy prawidłowo sporządzasz sprawozdania finansowe i budżetowe z uwagi na ewidencję podatku VAT.
• Będziesz mógł wymienić się doświadczeniami i przedyskutować kwestie problematyczne z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustalenie zasad obiegu dokumentów w zakresie rozliczania VAT w JST - zmiany w politykach rachunkowości i instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów.
2. Zasady księgowania VAT, krok po kroku, po centralizacji – przykłady - w budżecie JST, urzędzie, jednostce budżetowej, czy zakładzie budżetowym podległym JST, w tym m.in.:

a. Konto 300 czy/i 225? Może inne, nowe konta?
b. Rozliczenia VAT na poziomie JST – organ czy urząd?
c. Paragraf wydatkowy 453 – czy i kiedy?
d. Podzielona płatność w ewidencji.
e. Funkcjonowanie z rachunkiem bankowym do celów VAT.
f. Zwroty podatku VAT – dla kogo? Na jakich zasadach?
3. Rola Centrum Usług Wspólnych w procesie rozliczania VAT. 
4. VAT, a sprawozdania finansowe i budżetowe.
5. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w urzędach JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 19 lutego 2021 r.