• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Egzekucja z nieruchomości w praktyce po zmianach 25 marca 2024 r

Cena: 445 PLN netto/os . W przypadku zgłoszenia do 18 czerwca 2024 r. cena wynosi: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne w administracji w szczególności dotyczące egzekucji z nieruchomości w świetle ostatnich zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Niemal we wszystkich gminach mamy dłużników nieściągalnych. W dużej mierze jednak, dłużnicy ci posiadają majątek w postaci nieruchomości. To od wierzyciela zależy, czy od dłużnika wyegzekwujemy zaległość, czy też nie. Podczas proponowanego szkolenia, poświęconego egzekucji z nieruchomości - przedstawimy, jak prawidłowo i co najważniejsze – skutecznie, przeprowadzić egzekucję z nieruchomości z tytułu podatków i opłat należnych gminie. 
Wielu wierzycieli zastanawia się, jaki zrobić użytek z wpisanej – nie rzadko wiele miesięcy, lat wcześniej – hipoteki. Podczas szkolenia omówimy problem egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia, jakim jest nieruchomość z wpisaną hipoteką na rzecz gminy  .
Szkolenie dedykowane jest:
• zarówno gminom, które są w trakcie egzekucji z nieruchomości, 
• wszystkim gminom, które jeszcze nigdy nie wnioskowały o taką egzekucję,
• wierzycielom, którzy chcą się tylko przyłączyć do egzekucji z nieruchomości, prowadzonej przez komornika sądowego. 
Zakres zajęć uwzględnia nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie 25 marca 2024 r. Szkolenie poprowadzi ekspertka - praktyk, konsultant i wykładowca RIO, szkoląca służby podatkowe od wielu lat, m. in. z egzekucji, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowo przedstawimy problematykę dotyczącą prowadzenia egzekucji z nieruchomości z uwzględnieniem istotnych zmian, które weszły w życie 25 marca 2024 r.
• Wskażemy, jak przebiega egzekucja z nieruchomości w praktyce z uwzględnieniem jej etapów, podpowiemy też jak sporządzić wniosek i jak odzyskać poniesione koszty.
• Omówimy egzekucję z nieruchomości w ponownym postępowaniu egzekucyjnym oraz egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia, jakim jest nieruchomość. 
• Rozwiejemy również wątpliwości, co do przebiegu egzekucji zaległości zahipotekowanych w sytuacji, gdy nieruchomość zmieniła właściciela.
• Pokażemy, jak prawidłowo napisać wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.
• Wskażemy, kiedy występujemy o egzekucję zaległości zahipotekowanych, a kiedy o ponowne wszczęcie egzekucji.
• Wyjaśnimy, jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy w egzekucji z nieruchomości.
• Wytłumaczymy, jak po nowelizacji przepisów, będzie przebiegała egzekucja z nieruchomości.
• Zwrócimy uwagę na kwestie budzące niejasności oraz wskażemy, jak postępować w przypadku nieprawidłowości.
• Odpowiemy na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Kiedy gmina powinna wnioskować o egzekucję z nieruchomości swojego dłużnika? 
2. Powody wnioskowania o egzekucję z nieruchomości z uwzględnieniem oczekiwanej poprawy zapłaty podatków bieżących przez nowego właściciela.
3. Jak przebiega egzekucja z nieruchomości w praktyce?
4. Ponowne wszczęcie egzekucji, z uwzględnieniem nowelizacji przepisów egzekucyjnych – możliwość wyegzekwowania zaległości od dłużnika nieściągalnego:
5. Jak prawidłowo przeprowadzić egzekucję zaległości zahipotekowanych (nieprzedawnionych), których upłynął termin przedawnienia? 
6. Dla gmin, które nie chcą inicjować egzekucji z nieruchomości, podpowiemy jak najskuteczniej przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego:
7. Co zrobić, jeżeli egzekucja z nieruchomości też nie przyniesie oczekiwanego skutku – wskazanie rozwiązań.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, zajmujący się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych oraz pracownicy służb finansowych powiatów, odpowiedzialnych za windykację należności publicznoprawnych w powiatach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO; autor książek m. in.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 445 PLN netto/os . W przypadku zgłoszenia do 18 czerwca 2024 r. cena wynosi: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  26 czerwca 2024 r.