e-Rachunkowość w podmiotach leczniczych – elektronizacja dokumentacji księgowej w praktyce

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie z uwarunkowaniami formalnymi oraz zaleceniami Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji księgowej. Podczas szkolenia zostaną omówione niezbędne regulacje wewnętrzne dla wdrażania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań ewidencyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z aktualnymi przepisami w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji księgowej.
  • Przedstawienie przykładowych rozwiązań dla dużych i małych jednostek oraz poznanie dobrych praktyk i standardów w zakresie e-rachunkowości.
  • Omówienie niezbędnych procedur i organizacji elektronicznego obiegu dokumentów.
  • Omówienie zasad sporządzania i ewidencji elektronicznych wewnętrznych dowodów księgowych, postępowania z fakturami i rachunkami elektronicznymi, prowadzenia inwentaryzacji przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi.
  • Wskazanie niezbędnych regulacji jakie trzeba zawrzeć w polityce rachunkowości w związku z wdrożeniem w podmiocie e-rachunkowości.
  • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera:
• wymagania formalne dla systemu księgowego,
• identyfikacja jednostki i operatora systemu,
• bezpieczeństwo i przechowywanie zbiorów.

2. Elektroniczna dokumentacja księgowa w świetle ustawy o rachunkowości i stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.

3. Sporządzanie i ewidencja elektronicznych wewnętrznych dowodów księgowych:
• automaty/schematy przeksięgowań z ksiąg pomocniczych,
• polecenia księgowania,
• obrót magazynowy,
• ewidencja ruchu środków trwałych oraz WNiP,
• dekretacja dowodu elektronicznego.

4. Faktury i rachunki elektroniczne:
• dokumenty sprzedaży i ich ewidencja,
• dokumentacja zakupu w formie e-faktury/e-rachunku/e-paragonu,
• niezbędne regulacje w umowach z kontrahentami.

5. Inwentaryzacja wspomagana elektronicznie:
• elektroniczne arkusze spisowe,
• oprogramowanie wspierające proces,
• urządzenia mobilne i skanujące,
• inwentaryzacja zdalna (na odległość),
• potwierdzenie salda realizowane drogą elektroniczną.

6. Obrót środkami pieniężnymi z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych:
• tradycyjna kasa wewnętrzna zakładu a dokumenty elektroniczne,
• kasa fiskalna, kasa online, terminal płatniczy,
• ewidencja operacji na rachunku bankowym,
• rezygnacja z obrotu gotówkowego – CASE STUDY.

7. Niezbędne regulacje w polityce rachunkowości:
• opis przyjętego systemu ewidencyjnego (obszary elektroniczne a obszary prowadzone „ręcznie”),
• zasady sporządzania, dekretacji i obiegu dowodów elektronicznych,
• ewidencja dowodów elektronicznych.

8. Dowody elektroniczne w świetle przepisów podatkowych (VAT, CIT).

9. Krajowy System e-Faktur – założenia, zasady udziału w systemie, korzyści dla podatników.

10. Konsultacje, odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo-księgowych, księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autorka publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 20 września 2021 r