Aktualne zagadnienia z zakresu finansów JST

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Skarbników zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Najbliższe spotkanie Forum poświęcone będzie omówieniu aktualnej sytuacji finansowej oraz źródeł finasowania inwestycji.
Spotkanie poprowadzą zaproszeni do udziału przedstawiciele instytucji z regionu województwa łódzkiego.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Niestandardowe sposoby finansowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020 – 2022.
W ramach tematu zostaną omówione zagadnienia związane z:
• Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 (w tym środki wypłacane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
• Funduszem Pomocy,
• środkami otrzymanymi przez JST w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
• m.in. w kontekście obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.  
Spotkanie uzupełni omówienie kwestii najnowszych zmian dotyczących relacji części bieżącej budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych) i relacji spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych).
Prowadzący: Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej.
II. Partnerstwo Publiczno-Prywatne.
Prowadząca: Menadżer ds. inwestycji infrastrukturalnych, Departament Relacji Strategicznych w BGK.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 30 maja 2022 r.