Stres jest negatywnym odczuciem, które może towarzyszyć każdemu człowiekowi.
Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę o źródłach jego pochodzenia, jak również poznają sposoby, jak się przed nim bronić.

Cele i korzyści

Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżaniem poziomu stresu.
Cele szczegółowe to:
• Poznanie barier psychologicznych, które utrudniają zarządzanie sobą w stresie.
• Autoanaliza zachowań psychologicznych i fizjologicznych w sytuacjach stresogennych.
• Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami stresowymi.
• Minimalizowanie stresu w pracy zespołowej.
• Trening antystresowy.
• Nabycie umiejętności relaksacji w warunkach stresujących.
• Odnalezienie inspiracji do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji.
• Odnalezienie harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Program

Moduł 1. Czym jest stres, jakie są jego źródła? 
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych. 

• Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna).
• Czym jest stres;  rodzaje stresu (eustres, dystres).
• Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona.
Moduł 2. Fizjologiczne i psychologiczne przejawy sytuacji stresogennej.
Cel: uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.
 
• Przyczyny chronicznego stresu.
• Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
• Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
• Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała).
• Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
• Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”.
• Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).
Moduł 3. „Jak stres wpływa na mnie?” – Autodiagnoza.
Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.
 
• Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna.
• Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania.
• Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem.
• Świadomość własnego wzorca zachowań w obliczu stresu – wg F. Littauer.
Moduł 4. Trening kontroli emocji w sytuacjach trudnych, techniki redukcji dużego stresu.
Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu. 

• Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni.
• Trening relaksacji neuromięśniowej.
• Techniki umysłowe - wizualizacje, afirmacje.
• Gimnastyka mózgu - ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe.
• Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową.
• Techniki automotywacyjne.
Moduł 5. Syndrom wypalenia zawodowego. W poszukiwaniu równowagi życia – kształtowanie „antystresowej osobowości” na co dzień.
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe. Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu. 

• Przyczyny wypalenia zawodowego.
• Objawy wypalenia zawodowego.
• Fazy wypalenia zawodowego.
• Formułowanie i planowanie wartościowych celów.
• Jak odzyskać wewnętrzną energię?
• Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami.
• Odpoczynek i sen.
• Ćwiczenia fizyczne.
• Energetyzująca dieta.
• Muzyka relaksacyjna.

Informacje o prowadzącym

Trener - szkoleniowiec (certyfikat II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); certyfikowany coach (certyfikat Multi Level Coaching); metodyk Szkoły Trenerów i Doradców Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie; Mistrz Praktyk NLP; maratonka - zdobywczyni Korony Maratonów Polskich. Wielokrotnie występowała w roli eksperta w programach telewizyjnych i radiowych.

Koordynatorzy

 
Agnieszka Osman
Specjalista ds. szkoleń
tel. 
kom. +48 533 721 103
agnieszka.osman@frdl.org.pl