Niniejszy zestaw narzędzi został zaprojektowany, aby pomóc kierować strategiczną polityką rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz wspierać aplikowanie o środki zewnętrzne.

Autorzy:


Cezary Trutkowski,

Wojciech Odzimek,

Robert Żarkowski

Publikacja opracowana przez FRDL na zlecenie Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance) Rady Europy.