Do pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” dołączamy również bonusowy scenariusz zajęć – „Samorządność w szkole i w środowisku lokalnym” autorstwa Andrzeja Perego.Celem scenariusza jest rozwój społeczności uczniów, oparty w dużej mierze na budowaniu kapitału społecznego rozumianego jako relacje, które rodzą się na gruncie wzajemnego zaufania. Uczniowie będą mogli przyjrzeć się obowiązującym zasadom współpracy oraz przeanalizować określone prawa w celu wypracowania nowej jakości współpracy opartej na zaufaniu, akceptacji różnorodności i gotowości do rozwoju. Scenariusz bogaty jest w szeroki wybór ciekawych i pomysłowych ćwiczeń aktywizujących uczniów do wykorzystania w czasie lekcji w szkole lub zajęć pozalekcyjnych.Autor: Andrzej Pery
Redakcja: Aneta Sałajczyk
Projekt graficzny, ilustracje, skład: Żaneta Strawiak-Pulkowska
Projekt grafiki na okładce: Paweł Mildner