„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców…”

Od takich słów roty ślubowania ponad 40 tysięcy radnych co kilka lat rozpoczyna pełnienie swojego mandatu.

• Poradnik to kompendium wiedzy dla radnych gmin, powiatów i województw, zarówno wybranych po raz pierwszy, jak i tych z większym doświadczeniem. 

• Praca zbiorowa zespołu ekspertów i praktyków, krok po kroku na 270 stronach wyjaśnia wszystkie prawa i obowiązki osób pełniących tą trudną i odpowiedzialną funkcję. 

• W przystępny sposób tłumaczy problematyczne zagadnienia organizacji pracy organu stanowiącego oraz dostarcza cennych wskazówek, jak świadomie i skutecznie działać dla dobra wspólnoty lokalnej. 

• Wydany przez FRDL w 2024 r.  prezentuje aktualny stan prawny dla nowej kadencji rad i sejmików.

• Pomaga radnym wypełnić złożone ślubowanie w praktyce.Spis rozdziałów:

Rozdział I Samorząd terytorialny – ustrój

Rozdział II Status radnego oraz jego prawa i obowiązki

Rozdział III Ustrojowa funkcja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady 

Rozdział IV Przygotowanie i przebieg sesji organu stanowiącego

Rozdział V Komisje rady oraz sejmiku i kluby radnych

Rozdział VI Ograniczenia antykorupcyjne radnych

Rozdział VII Oświadczenia majątkowe radnych

Rozdział VIII Prawo miejscowe i inne akty stanowiące organów uchwałodawczych

Rozdział IX Zasady techniki prawodawczej

Rozdział X Nadzór nad samorządem i kontrola działalności jego organów

Rozdział XI Uprawnienia informacyjne radnych w zakresie jawności działania organów wykonawczych

Rozdział XII System finansów samorządowych

Rozdział XIII Społeczeństwo obywatelskie

Rozdział XIV Radny jako lider społeczny. Kontakt z mieszkańcami. Narzędzia budowania wizerunku radnego

Autorzy: Iwona Andruszkiewicz, Paweł Brola, Rafał Budzisz, Małgorzata Kern, Joanna Martyniuk-Placha, Rafał Miszczuk, Marlena Moliszewska-Gumulak, Joanna Podgórska-Rykała, Anna Wierzbica, Bartosz Wilk