Podręcznik - Zarządzanie relacjami z klientem

AUTOR:
"Zarządzanie relacjami z klientem": Anna Hejda i Piotr Szczęsny.
"Zarządzanie zasobami ludzkimi": Katarzyna Poluga i Dorota Góral.

LICZBA STRON: 227

ROK PUBLIKACJI: 2011

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Podręcznik „Zarządzanie relacjami z klientem. Zarządzanie zasobami ludzkimi” powstał na potrzeby projektu „Sprawny samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST” i przeznaczony jest dla kadry zarządzającej oraz pracowników urzędów.

Podręcznik składa się z dwóch części. Autorami I części pt.: „Zarządzanie relacjami z klientem." są Anna Hejda i Piotr Szczęsny. Autorami II części pt.: "Zarządzanie zasobami ludzkimi" są zaś Katarzyna Poluga i Dorota Góral.

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat metod profesjonalnej obsługi klienta oraz zarządzania kadrami urzędu tak, by podnieść jakość usług świadczonych przez urzędy.