Zachęcamy nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów i animatorów do skorzystania z nieodpłatnego pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” i przeprowadzenia na jego podstawie lekcji, warsztatów lub zajęć, również online, 27 maja 2020 roku – w dniu, w którym przypada 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów do samorządów.

Pakiet edukacyjny zawiera sześć scenariuszy, które dotyczą praktycznego wymiaru samorządności terytorialnej, czyli finansów samorządów i podziału kompetencji między samorząd a władze centralne oraz roli samorządu w systemie edukacji, ochrony środowiska czy planowaniu przestrzeni. Oddzielny scenariusz poświęcony został partycypacji społecznej, czyli metodom współdecydowania przez obywatelki i obywateli o kluczowych sprawach ich „małych ojczyzn”. Treści scenariuszy lekcyjnych stanowią twórcze rozwinięcie podstawy programowej. Bogaty wybór ciekawych źródeł (wykresy, formularze, teksty, krótkie fragmenty aktów prawnych, gry, filmy) pozwoli uatrakcyjnić zajęcia.


Autor: Stanisław Zakroczymski
Redaktorki: Magdalena Babiszewska, Anna Hejda, Aneta Sałajczyk
Grafiki i skład: Żaneta Strawiak-Pulkowska
Grafika na okładce: Piotr Mildner