DOBRE PRAKTYKI W OBSZARZE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim.

Autorzy:

Justyna Janusz

Olga Płudowska

Kinga Sarad-Deć

Ewa Noga

Piotr Marzęda

Artur Olszewski

Koordynator projektu: Barbara Wilkołazka

Konsultant merytoryczny: Małgorzata Jaszczyńska

Publikacja w ramach projektu: „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.