W spółce komunalnej ustawowym organem nadzoru jest rada nadzorcza pracująca jako organ kolegialny. Rada nadzorcza jest organem spółki, a działające w niej osoby nie stanowią etatowego personelu przedsiębiorstwa. Rady nadzorcze spółek komunalnych mają charakter polityczny z racji ich wyboru przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego. To on decyduje, kto w jego imieniu będzie reprezentować interesy samorządu w działalności spółki. Więcej w analizie prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski „Rola i funkcje rad nadzorczych w spółkach komunalnych”

Nr analizy: 20/2022