Za nami wybory do Sejmu, Senatu i referendum. Wszystkie te trzy rodzaje głosowań powszechnych cieszyły się stosunkowo wysokim zainteresowaniem wyborców. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38%, a w wyborach do Senatu 74,31%, zaś frekwencja w referendum ogólnokrajowym 2023 r. osiągnęła 40,91%.

Nad problematyką wyborczą i referendalną pochyla się Pan Doktor Radosław Zych z Uniwersytetu Szczecińskiego, identyfikując w swoim artykule podstawowe dylematy, z którymi musiały zmierzyć się osoby i instytucje odpowiedzialne za organizację i przebieg procesu wyborczego oraz referendalnego w Polsce w 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się tą oceną.