W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, celem opracowania tych regulacji było wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Konieczne stało się również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych. W efekcie zarówno zamawiających, jak i wykonawców czekają spore zmiany dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych i ubiegania się o ich udzielenie.

Prezentujemy komentarz Krzysztofa Puchacza – prawnika, wykładowcy, autora kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych – który przedstawia najistotniejsze zagadnienia, z jakimi można mieć do czynienia przy stosowaniu nowych regulacji.

Zapraszamy do lektury (plik w formacie PDF):
Nowe prawo zamówień publicznych – na co zwracać uwagę podczas przygotowania i prowadzenia postępowania według nowych zasad